Rok 2019

Orędzia Matki Bożej z 2019 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2019 r.

"Drogie dzieci! Dzisiaj jak Matka wzywam was do nawrócenia. To jest czas dla was dzieci, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech ziarno nadziei i wiary rośnie, a wy dzieci, z dnia na dzień będziecie odczuwać potrzebę, by się więcej modlić. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Zrozumiecie dzieci, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę bycia bliżej Boga i z miłością będziecie dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego TAK. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2019 r.

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do nowego życia. Nie jest ważne, ile macie lat, otwórzcie wasze serce Jezusowi, który przemieni was w tym czasie łaski, a wy, jak przyroda, będziecie się odradzać do nowego życia w miłości Bożej i otworzycie wasze serce na niebo i rzeczy niebieskie. Jestem jeszcze z wami, bo Bóg Mi zezwolił z miłości do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2019 r.

"Drogie dzieci! To jest czas łaski. Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia, [tak] i wy jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga. Dzieci, jesteście puści i nie macie radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa będzie dla was życiem. W przyrodzie poszukujcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć. Wojny panują w sercach i narodach, bo nie macie pokoju i nie widzicie, dzieci, brata w waszym bliźnim. Dlatego wróćcie do Boga i modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2019 r.

"Drogie dzieci! To jest czas łaski, czas miłosierdzia dla każdego z was. Dzieci, nie dopuśćcie, by wiatr nienawiści i niepokoju panował w was i wokół was. Jesteście dzieci wezwani, by być miłością i modlitwą. Diabeł chce niepokoju i nieporządku, a wy, dzieci, bądźcie radością zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał za każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby dać wam życie, życie wieczne. Dlatego dzieci, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni, że zmartwychwstaliście w Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2019 r.

"Drogie dzieci! Bóg pozwolił Mi ze Swojego miłosierdzia, bym była z wami, bym was pouczała i prowadziła na drogę nawrócenia. Małe dzieci, jesteście wezwani, by modlić się z całego serca, aby wypełnił się plan zbawienia dla was i przez was. Bądźcie świadomi, małe dzieci, że życie jest krótkie i czeka was życie wieczne według zasług. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście byli godnymi narzędziami w Bożych rękach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2019 r.

"Drogie dzieci! Dziękuję Bogu za każdego z was. W szczególny sposób, dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Ja was przygotowuję na nowe czasy byście byli mocni w wierze i wytrwali w modlitwie tak by przez was Duch Święty działał i odnowił oblicze ziemi. Modlę się z wami o pokój, który jest najdrogocenniejszym darem, choć szatan chce wojny i nienawiści. Wy, dzieci, bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i dumnie idźcie z Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!"

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2019 r.

"Drogie dzieci! Moim wezwaniem dla was jest modlitwa. Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem, który wiąże was z Bogiem. Dzieci, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech zapanuje, ale jeśli jesteście moimi - zwyciężycie, bo waszym schronieniem będzie Serce mojego Syna Jezusa. Dlatego, dzieci wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2019 r.

„Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i dawajcie świadectwo z miłością do Królestwa Niebieskiego, aby było wam dobrze tu – na ziemi. Dzieci, wasz trud Bóg pobłogosławi stukrotnie, będziecie świadkami w narodach, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia i Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i ofiary. Dzieci, dawajcie świadectwo z różańcem w ręku, że jesteście moimi i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2019 r.

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was byście się modlili w moich intencjach, abym wam pomogła. Dzieci módlcie się na różańcu i rozważajcie tajemnice różańcowe ponieważ i wy w swoim życiu przechodzicie poprzez radości i smutki. W ten sposób tajemnice [różańcowe] przemieniacie w swoje życie, gdyż życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w Bożych rękach. Tak będziecie mieli doświadczenie wiary jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty wypełnił jego serce. I wy jesteście wezwani, dzieci by dawać świadectwo żyjąc miłością, którą Bóg was otacza z dnia na dzień poprzez moją obecność. Dlatego dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2019 r.

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie balsamem dla waszej duszy, bo owocem modlitwy jest radość, obdarowanie, świadczenie o Bogu poprzez wasze życie. Dzieci, gdy całkowicie oddacie się Bogu, On będzie się troszczył o wszystko i będzie was błogosławił, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2019 r.

„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Bez Boga nie macie pokoju. Dlatego dzieci, módlcie się o pokój w waszych sercach i rodzinach, by Jezus mógł narodzić się w was i dać wam swoją miłość i błogosławieństwo. Świat jest w stanie wojny, bo serca są pełne nienawiści i zazdrości. Dzieci, w oczach widzi się niepokój, bo nie pozwoliliście, aby Jezus narodził się w waszym życiu. Szukajcie Go, módlcie się, a On podaruje wam siebie w Dzieciątku, które jest radością i pokojem. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2020 r.

"Drogie dzieci! Niosę wam mojego Syna Jezusa, aby was błogosławił i odsłonił wam swoją miłość, która pochodzi z Nieba. Wasze serce tęskni za pokojem, którego jest coraz mniej na ziemi. Dlatego ludzie są daleko od Boga, a dusze są chore i podążają w kierunku duchowej śmierci. Jestem z wami, dzieci, aby was prowadzić po tej drodze zbawienia, na którą was Bóg wzywa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."