Rok 2020

Orędzia Matki Bożej z 2020 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2020 r.

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi być świętość, ponieważ dzieci, bez miłości i świętości nie ma przyszłości dla świata, bo wy dajecie siebie w świętości i radości Bogu Stworzycielowi, który was kocha niezmierną miłością. Dlatego posyła mnie wam. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2020 r.

 "Drogie dzieci! W tym czasie łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione w modlitwie. Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami i nie odczuwacie, że wiosna jest na progu. Jesteście wezwani, małe dzieci, do pokuty i modlitwy. Tak jak przyroda walczy w ciszy o nowe życie, i wy jesteście wezwani, abyście w modlitwie otworzyli się na Boga, w Którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2020 r.

 „Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Dzieci, pozwólcie, żeby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Nawrócenie zobaczycie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg usłyszy wasze wołanie i da wam pokój. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2020 r.

  „Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was bodźcem do osobistego nawrócenia. Módlcie się dzieci, w samotności do Ducha Świętego, by was wzmocnił w wierze i ufności Bogu, abyście byli godni świadczyć miłością, którą Bóg was obdarowuje poprzez moją obecność. Dzieci, nie pozwólcie, aby pokusy zatwardziły wasze serce i aby modlitwa była jak pustynia. Bądźcie odblaskiem miłości Bożej i waszym życiem [dawajcie] świadectwo Zmartwychwstałego Jezusa. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2020 r.

"Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe życie was wszystkich. W swoich sercach, dzieci, wiecie co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dzieci, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, bądźcie nosicielami światła w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i ochrony świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2020 r.

„Drogie dzieci! Słucham waszych błagań (suplik) i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dzieci, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Wszystkich was dzieci kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2020 r.

„Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie, gdzie diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga miłości i nadziei. Dzieci, weźcie krzyż do rąk. Niech będzie dla was zachętą, aby miłość zawsze zwyciężała, w szczególny sposób teraz, gdy krzyż i wiara są odrzucone. Bądźcie odblaskiem i przykładem poprzez wasze życie, że wiara i nadzieja są wciąż żywe, i nowy świat pokoju jest możliwy. Jestem z wami i wstawiam się za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2020 r.

„Drogie dzieci! To jest czas łaski. Jestem z wami i na nowo wzywam was, małe dzieci, wróćcie do Boga i modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. Dzieci, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki wasze życie nie zacznie się od osobistego nawrócenia i przemiany w dobro. Zło się zatrzyma, a pokój zapanuje w waszych sercach i na świecie. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i wstawiam się przed moim synem Jezusem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2020 r.

"Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w Swojej miłości i w mojej obecności. Wzywam was, małe dzieci, wróćcie do Boga i modlitwy.     Miarą waszego życia niech będzie miłość i nie zapominajcie, małe dzieci, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo wypełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i posyła Mnie, by zbawić was i ziemię, na której żyjecie.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2020 r.

"Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Przyzywajcie pomocy wszystkich świętych, aby byli dla was przykładem i pomocą.
Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Dlatego jestem z wami tak długo, aby was prowadzić na drogę zbawienia do Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Wróćcie, małe dzieci, do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2020 r.

"Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Módlcie się, małe dzieci, aby mały Jezus narodził się w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca Jezusowi, który daje się każdemu z was. Bóg posłał Mnie, abym była radością i nadzieją w tym czasie, a Ja wam mówię: Bez małego Jezusa nie macie czułości ani odczucia Nieba, które się kryje w Nowonarodzonym. Dlatego, małe dzieci, pracujcie nad sobą. Czytając Pismo Święte, odkryjecie narodzenie Jezusa i radość jak w pierwszych dniach, które Medziugorje dało ludzkości. Historia będzie prawdą, co i dzisiaj się powtarza w was i dookoła was.     Pracujcie i budujcie pokój poprzez sakrament spowiedzi. Pojednajcie się z Bogiem, małe dzieci, a będziecie widzieć cuda dookoła was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2020 r.

"Drogie dzieci! Niosę wam małego Jezusa, który wam niesie pokój. On który jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Dzieci, nie dopuśćcie by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość ponieważ jesteście wybrani, abyście w każdej sytuacji byli świadkami nadziei. Dlatego jestem tu z Jezusem, aby was błogosławił Swoim pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."