Prawa autorskie do materia³ów na portalu Medziugorje "Mir" - Polskiego Serwisu Informacyjnego, posiada redakcja portalu lub ich autor.

   W odpowiedzi na wezwanie Matki Bożej: Drogie dzieci! Dziś› wzywam was byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w świecie, który umieszcza Boga na ostatnim miejscu. (25.02.2005r.), redakcja udziela zgody na rozpowszechnianie materia³ów zastrzegając, aby nie były one w żaden sposób modyfikowane lub "aktualizowane".

   Prosimy o podanie źródła informacji: medjugorje.org.pl, albowiem wykorzystywanie materia³ów bez autoryzacji narusza prawa autorskie.

   Korzystając z tej witryny potwierdzasz, zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie zobowązujesz się do ich przestrzegania.

Uwaga!

   Medziugorje "Mir" - Polski Serwis Informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, na których zostaną umieszczone materiały pobrane z naszego portalu.