Rok 2017

Orędzia Matki Bożej z 2017 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2017 r.

 "Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście modlili się o pokój. Pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój na świecie. Szatan jest silny i pragnie was wszystkich odwrócić od Boga i zwrócić was ku temu wszystkiemu, co jest ludzkie i w sercach zniszczyć wszystkie uczucia względem Boga i Bożych spraw. Wy, dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które oferuje wam świat. Dzieci, wy zdecydujcie się na świętość, a ja ze swoim Synem Jezusem oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2017 r.

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście swoją wiarę przeżywali głęboko i prosili Najwyższego o jej wzmocnienie tak, by wiatry i burze nie mogły jej złamać. Niech korzeniami waszej wiary będą modlitwa i nadzieja na życie wieczne. I już teraz, dzieci, pracujcie nad sobą w tym czasie łaski, w którym Bóg daje wam łaskę, byście poprzez wyrzeczenie i wezwanie do nawrócenia byli ludźmi jasnej i wytrwałej wiary i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie"

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2017 r.

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam, abyście otworzyli wasze serca Bożemu miłosierdziu, abyście poprzez modlitwę, pokutę i zdecydowanie na świętość, zaczęli nowe życie. Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy. Dlatego, dzieci, jestem z wami, aby wam pomóc, abyście zdecydowanie powiedzieli Bogu i Bożym przykazaniom TAK. Nie jesteście sami, jestem z wami poprzez łaskę, którą Najwyższy daje mi dla was i waszych pokoleń. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2017 r.

„Drogie dzieci! Miłujcie, módlcie się i dawajcie świadectwo mojej obecności wszystkim tym, którzy są daleko. Przez swoje dawanie świadectwa i przykład możecie przybliżyć serca, które są daleko od Boga i Jego łaski. Ja jestem z wami i oręduję za każdego z was, abyście z miłością i odwagą dawali świadectwo i zachęcali wszystkich tych, którzy są daleko od mego Niepokalanego Serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2017 r.

„Drogie dzieci! Najwyższy mi zezwolił, żebym was na nowo wzywała do nawrócenia. Dzieci, otwórzcie wasze serca na łaskę, do której jesteście wszyscy wezwani. Bądźcie świadkami pokoju i miłości w tym niespokojnym świecie. Wasze życie jest przemijające tutaj na ziemi. Módlcie się, abyście poprzez modlitwę tęsknili za niebem i niebiańskimi rzeczami i wasze serca będą widzieć inaczej. Nie jesteście sami, ja jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2017 r.

„Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam podziękować za waszą wytrwałość i wezwać was, abyście otworzyli się [na] głęboką modlitwę. Dziatki, modlitwa jest sercem wiary i nadzieją na życie wieczne. Dlatego módlcie się sercem, aż wasze serce nie zaśpiewa z wdzięcznością Bogu Stwórcy, który wam dał życie. Dziatki, jestem z wami i niosę wam moje matczyne błogosławieństwo pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2017 r.

„Drogie dzieci! Bądźcie modlitwą i odblaskiem miłości Bożej dla tych wszystkich, którzy są daleko od Boga i Bożych przykazań. Dzieci, bądźcie wierni i zdecydowani w nawróceniu i pracujcie nad sobą, by świętość życia była dla was prawdą i motywujcie się w dobru poprzez modlitwę, by wasze życie na ziemi było przyjemniejsze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2017 r.

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście byli ludźmi modlitwy. Módlcie się, aż modlitwa nie będzie dla was radością i spotkaniem z Najwyższym. On przemieni wasze serca i staniecie się ludźmi miłości i pokoju. Dzieci, nie zapominajcie, że szatan jest silny i chce was zniechęcić do modlitwy. Nie zapominajcie, że modlitwa jest tajemnym kluczem spotkania z Bogiem. Dlatego jestem z wami, by was prowadzić. Nie rezygnujcie z modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2017 r.

„Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli hojni w wyrzekaniu się, poście i modlitwie za tych wszystkich, którzy są w pokusie, a są waszymi braćmi i siostrami. W szczególny sposób proszę was, abyście modlili się za księży i wszystkich poświęconych, aby jeszcze żarliwiej miłowali Jezusa, aby Duch Święty wypełnił ich serca radością, aby dawali świadectwo Niebu i tajemnicy niebieskiej. Wiele dusz jest w grzechu, gdyż nie ma tych, którzy się ofiarowują i modlą za ich nawrócenie. Ja jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca były wypełnione radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2017 r.

„Drogie dzieci! Wzywam was, abyście w tym czasie łaski byli modlitwą. Wszyscy macie problemy, kłopoty, trudy i niepokoje. Niech święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i wy zostaniecie odnowieni w poszukiwaniu przez osobiste nawrócenie. Wiara będzie dla was nadzieją i radość zapanuje w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2017 r.

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dzieci. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój pokój, bez względu na to, kim jesteście i czym jesteście – On, mój Syn, wasz brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, ponieważ bez Boga nie macie przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego wierzcie i módlcie się, i żyjcie w łasce i oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2017 r.

„Drogie dzieci! Dziś niosę wam mojego Syna Jezusa by dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Wszystkich was wzywam dzieci, byście żyli i świadczyli o łaskach i darach, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę bycia radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”