Rok 2016

Orędzia Matki Bożej z 2016 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2016 r.

 

"Drogie dzieci! Również dziś wzywam was wszystkich do modlitwy. Bez modlitwy nie możecie żyć, bo modlitwa jest łańcuchem, który zbliża was do Boga. Dlatego, dziatki, w pokorze serca wróćcie do Boga i Jego przykazań, abyście całym sercem mogli powiedzieć: jako w niebie niech będzie tak i na ziemi. Dziatki, jesteście wolni, abyście w wolności zdecydowali się na Boga lub [opowiedzieli się] przeciwko Niemu. Widzicie, gdzie szatan chce was pociągnąć do grzechu i niewoli. Dlatego, dziatki, wróćcie do mego serca, abym i ja mogła was poprowadzić do mego Syna Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2016 r.

 

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam do nawrócenia. Dziatki, mało kochacie, jeszcze mniej się modlicie. Jesteście zagubieni i nie wiecie co jest waszym celem. Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i idźcie za Nim. On wam się daje [aż] po śmierć na krzyżu, bo was kocha. Dziatki, wzywam was, powróćcie do modlitwy sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego życia. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2016 r.

 

„Drogie dzieci! Dzisiaj przynoszę wam swoją miłość. Bóg pozwolił mi, abym miłowała was i z miłości wzywała do nawrócenia. Wy, dzieci, jesteście ubodzy w miłości i jeszcze nie pojęliście, że mój syn Jezus oddał z miłości swoje życie, aby was zbawić i dać wam życie wieczne. Dlatego, módlcie się, dzieci, módlcie się, abyście w modlitwie pojęli Bożą miłość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2016 r.

 

„Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi, patrząc na was w grzechu i grzesznych obyczajach. Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi. Bóg przeze mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich tych, którzy są daleko. Niech moje wezwanie będzie lekarstwem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was miłuje i wzywa do wieczności. Dzieci, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2016 r.

 

„Drogie dzieci! Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i zachętą do nawrócenia. Szatan jest silny i chce wprowadzić do waszych serc i myśli nieporządek i niepokój. Dlatego wy, dzieci, módlcie się, aby Duch Święty prowadził was właściwą drogą radości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2016 r.

 

„Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Dziatki, módlcie się i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje matczyne błogosławieństwo pokoju i mojej miłości. Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie, abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2016 r.

 

„Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę was zagubionych, i nie macie modlitwy ani radości w sercu. Dzieci, powróćcie do modlitwy i postawcie Boga, a nie człowieka na pierwszym miejscu. Nie traćcie nadziei, którą wam przynoszę. Dzieci, niech ten czas każdego dnia będzie dla was większym szukaniem Boga w ciszy waszego serca i módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2016 r.

 

Drogie dzieci! Dziś pragnę z wami dzielić niebieską radość. Wy dzieci, otwórzcie drzwi serca, aby w waszym sercu rosła nadzieja, pokój i miłość, którą tylko Bóg daje. Dzieci, za bardzo jesteście przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan przetacza was jak wiatr morskie fale. Dlatego niech łańcuchem waszego życia będzie modlitwa sercem i adoracja mego Syna Jezusa. Ofiarujcie Mu waszą przyszłość, abyście w Nim byli radością dla innych i przykładem poprzez wasze życie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2016 r.

 

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was życiem. Tylko tak wasze serce wypełni się pokojem i radością. Bóg będzie blisko was i odczujecie Go w waszym sercu jak przyjaciela. Będziecie z Nim rozmawiać jak z kimś kogo znacie i dzieci, będziecie mieć potrzebę dawania świadectwa, bo Jezus będzie w waszym sercu i wy zjednoczeni w Nim. Jestem z wami i wszystkich was miłuję swoją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2016 r.

 

Drogie dzieci! Dziś was wzywam, módlcie się o pokój! Zostawcie egoizm i żyjcie orędziami, które wam daję. Bez nich nie możecie zmienić waszego życia. Żyjąc modlitwą, będziecie mieć pokój. Żyjąc w pokoju, odczujecie potrzebę dawania świadectwa, bo odkryjecie Boga, którego teraz odczuwacie jako dalekiego. Dlatego, dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się i pozwólcie Bogu, by wszedł do waszych serc. Powróćcie do postu i spowiedzi, abyście zwyciężyli zło w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2016 r.

 

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście powrócili do modlitwy. W tym czasie łaski Bóg pozwolił mi, abym was prowadziła ku świętości i prostemu życiu, abyście w małych rzeczach odkryli Boga Stwórcę, abyście się w Nim rozmiłowali i aby wasze życie było podziękowaniem Najwyższemu za wszystko, co On wam daje. Dzieci, niech wasze życie będzie darem w miłości dla innych i Bóg będzie was błogosławił, a wy dawajcie bezinteresowne świadectwo, z miłości do Boga. Jestem z wami i oręduję przed swoim Synem za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2016 r.

 

Drogie dzieci! Z wielką radością niosę wam dziś mego Syna Jezusa, aby obdarzył was swoim pokojem. Dzieci, otwórzcie wasze serca i bądźcie radości, że możecie Go przyjąć. Niebo jest z wami i walczy o pokój w waszych sercach, rodzinach i na świecie, a wy dzieci pomóżcie waszymi modlitwami, aby tak było. Błogosławię was z moim Synem Jezusem i wzywam was, abyście nie tracili nadziei i aby wasze spojrzenie i serce zawsze były skierowane ku niebu i wieczności. Tak będziecie otwarci na Boga i Jego plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.