Łódź

 

Głównym celem grupy jest adopcja duchowa i pomoc dzieciom.

 

Grupa modli się w intencjach Królowej Pokoju.

Każdego 25-ego dnia miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy w łączności z Medziugorjem. Modlimy się o pokój w sercu, pokój z ludźmi, pokój z Bogiem. Czuwanie modlitewne rozpoczynamy wspólną modlitwą różańcową o godz. 17-ej, następnie Msza św. o godz. 18-ej, a po niej modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. W okresie letnim zaczynamy o godz. 18-ej różańcem. Tak jak w Medziugorju w godzinach: 17.40 czasu zimowego i 18.40 czasu letniego następuje krótka przerwa, jako moment uszanowania chwili, w której objawia się Matka Boża. Po tej przerwie przed Mszą świętą jest odmawiana Litania Loretańska oraz modlitwa do Ducha świętego.

 

Kontakt:

 

Centrum Wiara i Nauka:

Ognisko w Łodzi,

90-613 Łódź, ul. Gdańska 85, tel. (42) 636 30 77

Ognisko Suchcice 5 tel. 0 692 673 735

 

www.ogniskobozegopokoju.pl