Widząca Mirjana zeznawała w Watykanie w sprawie Medziugorja

  • mirj03

     W miniony weekend jeszcze jedna widząca z Medziugorja Mirjana Dragičević-Soldo zeznawała przed Międzynarodową Komisją badającą ten trwający już od ponad trzydziestu lat fenomen, podaje Večernji list, powołując się na źródło bliskie pracy tejże komisji. Ze względu na to, że prace komisji prowadzone są w ścisłej tajemnicy, szczegóły wypowiedzi widzącej nie są znane, tak samo jak i jej poprzedników. Z uwagi na dotychczasowe wypowiedzi, komisję watykańską interesują ogólne okoliczności od samego początku objawień Matki Bożej, aż do ich ponowienia.

Kardynał Bozanić

 

     Widząca Mirjana była w Watykanie w zeszły piątek, kiedy w Rzymie przebywał również arcybiskup Zagrzebia kardynał Josip Bozanić, który jest członkiem Komisji ds. Medziugorja, a który uczestniczył również w XXV. sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Świeckich. Mirjana jest trzecią widzącą, po tym jak przed komisją, na czele której stoi kardynał Camilo Ruini, w ostatnim półroczu oświadczenia złożyły Ivanka Ivanković-Elez i Vicka Ivanković. Należy wspomnieć, że wraz z trzema widzącymi, na pytania mającej siedemnastu członków komisji, odpowiadał również hercegowiński charyzmatyk i franciszkanin ojciec Jozo Zovko. Ojciec Jozo był jednym z pierwszych księży, którzy wraz z ojcem Tomislavem Vlašiciem i ojcem Janko Bubalą, byli świadkami tego jak sześcioro wówczas dzieci oświadczyło, że na Wzgórzu ukazała się im Matka Boża. Bezpośrednio przed ojcem Joze, na trzecim posiedzeniu komisji prowadzonej przez kardynała Camillo Ruiniego, o swoich 30-letnich doświadczeniach z objawieniami Królowej Pokoju, opowiadała Ivanka Ivanković-Elez. Jeszcze wcześniej, na drugiej sesji komisji watykańskiej, która swoje wyniki opublikuje po zakończeniu pracy, o swoim postrzeganiu fenomenu Medziugorja opowiadał biskup mostarsko-duvnijski Jego Eminencja dr Ratko Perić, który we wszystkich swoich dotychczasowych wystąpieniach ostro sprzeciwiał się autentyczności objawień, powtarzając, że chodzi o złudzenia.

 

Zwiększone zainteresowanie

 

     Prowincjał hercegowińskiej prowincji franciszkańskiej ojciec dr Ivan Sesar reprezentował natomiast w wystąpieniach przeciwne stanowisko, podkreślając, że w prowincji tej najważniejsze jest ustalenie prawdy o fenomenie, nie twierdząc, że Matka Boża ukazuje się, ani że się nie ukazuje. Podkreślił przy tym, że ważne jest zapewnienie opieki duszpasterskiej nad wiernymi, których liczba wielokrotnie zwiększyła się, odkąd w ubiegłym roku Stolica Apostolska ogłosiła rozpoczęcie badania tego fenomenu. Obok przesłuchań świadków, komisja kontynuuje również śledzenie wszystkiego co się dzieje, a co powiązane jest z Medziugorjem, oceniając jego skutki i tamtejsze efekty. Faktem jest, że z roku na rok zwiększa się zainteresowanie pielgrzymów tym co dzieje się w Medziugorju. Szczególnie było to zauważalne w tym roku, kiedy obchodzona była trzydziesta rocznica początku medziugorskiego fenomenu. Według szacunków, tylko w dniu objawienia Medziugorje odwiedziło ponad 100 tysięcy pielgrzymów z 30 krajów świata.

 

www.vecernji.hr