Program modlitewny na żywo

 

 

PROGRAM

 

1.LATO

2.ZIMA

 

1.UROCZYSTOŚCI W OKRESIE LETNIM (od Wielkanocy do końca paŸździernika)

 

08.00 (Lizbona) MSZA ŒŚWIĘTA po włosku, w Kaplicy Objawień, od poniedziałku do soboty

09.00 MSZA ŒŚWIĘTA w bazylice; w czwartki MSZA MIĘDZYNARODOWA w Kaplicy Objawień; w niedziele w koœściele Trójcy Przenajświętszej (port. skrót ISST)

10.00 RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień (w soboty i niedziele)

12.00 RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień, od poniedziałku do piątku

12.30 MSZA ŒŚWIĘTA w Kaplicy Objawień; Niedziele, śœwięta i 13. dnia miesišca, w Bazylice

14.00 GODZINA MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, w Kaplicy Objawień

15.30 MSZA ŒŚWIĘTA po angielsku, w Kaplicy Objawień, od poniedziałku do soboty

16.00 RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień (w niedziele)

17.00 POZDROWIENIE Matki Boskiej, w Kaplicy Objawień (w soboty)

18.30 RÓŻANIEC.

RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień Od poniedziałku do piątku różaniec jest transmitowany przez Radio Renascença, Radio SIM i Radio Cançăo Nova i Telepace. W soboty i niedziele jest transmitowany przez Radio SIM należące do grupy Renascença.

19.15 MSZA ŒŚWIĘTA po hiszpańsku, w Kaplicy Objawień

21.30 RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień i PROCESJA ZE ŒWIECAMI (w czwartki Procesja z Najœświętszym Sakramentem)

Zgodnie z duchem liturgii od sobotniego popołudnia odmawiamy tajemnice chwalebne różańca.

 

2. UROCZYSTOŒCI W OKRESIE ZIMOWYM (od listopada do Wielkanocy)

Uwaga 1: W dni świąteczne oraz portugalskie święta państwowe tj. 25 kwietnia, 1 maja i 5 paŸździernika obowiązuje program z niedzieli

Uwaga 2: 12. i 13. dnia miesiąca obowiązuje program specjalny (patrz: Pielgrzymka Rocznicowa)

07.30 MSZA ŒŚWIĘTA w bazylice

09.00 MSZA ŒŚWIĘTA w bazylice

10.00 RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień (w niedziele)

11.00 MSZA SWIĘTA; od poniedziałku do piątku w bazylice (transmitowana przez Radio i Telewizję Cançăo Nova); w soboty i niedziele – w koœciele Trójcy Przenajœświętszej (ISST)

12.00 RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień, od poniedziałku do soboty

12.30 MSZA ŒŚWIĘTA w Kaplicy Objawień, od poniedziałku do soboty; w niedziele w bazylice

14.00 GODZINA MODLITWY WYNAGRADZAJĄCEJ DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, w Kaplicy Objawień (w soboty i niedziele); w okresie Wielkiego Postu w niedziele Droga Krzyżowa

15.00 MSZA ŒŚWIĘTA w bazylice; w niedziele w koœciele Trójcy Przenajœświętszej (ISST)

16.00 RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień (w niedziele)

16.30 MSZA ŚŒWIĘTA w bazylice; w niedziele w koœciele Trójcy Przenajświętszej (ISST)

17.30 NIESZPORY ŒŚPIEWANE w bazylice (w niedziele)

18.30 MSZA ŒŚWIĘTA w bazylice

RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień, transmitowany przez rozgłoœśnie: Radio Renascença, Radio SIM oraz Radio i Telewizję Cançăo Nova oraz Telepace (od poniedziałku do piątku)

19.15 MSZA ŒŚWIĘTA po hiszpańsku, w Kaplicy Objawień (w soboty)

21.30 RÓŻANIEC w Kaplicy Objawień Zgodnie z duchem liturgii od sobotniego popołudnia odmawiamy tajemnice chwalebne różańca.