Objawienia medziugorskie sprzed lat

 

     Poniżej zamieszczamy cztery filmy archiwalne przedstawiające wizjonerów podczas objawienia Matki Bożej Królowej Pokoju. Filmy zawierają także część bezpośrednich badań komisji przeprowadzonych na wizjonerach, której wnioski okazały się pozytywne odnośnie fenomenu medziugorskich objawień.