Konferencja o. dr Ljudevita Rupčića

 

     O. dr Ljudevit Rupčić - ur. w 1920 r. w miejscowości Hardomilj k. Ljubuszek. W 1939 r. wstąpił do zakonu franciszkanów w Hercegowinie, a w 1946 r. został wyświęcony na kapłana. W 1947r. ukończył studia na Wydziale Teologii w Zagrzebiu. Doktorat obronił w 1958 r., a habilitację w 1971r., na tym samym uniwersytecie. Od 1958 - 1988r. wykładał egzegezę Nowego Testamentu na franciszkańskim Wydziale Teologii w Sarajewie, a przez pewien czas również w Seminarium w Zagrzebiu. Podczas panowania komunistycznego reżimu lata 1945 - 1947 oraz 1952 - 1956 spędził w więzieniu.

     Przez długi czas ( 1968 - 1981 ) był członkiem Komisji Teologicznej działającej przy Komisji Biskupów b. Jugosławii. Przetłumaczył Nowy Testament z oryginału na j. chorwacki. Przekład doczekał się wielu wznowień. Wydał wiele książek, studiów i artykułów w języku chorwackim,niemieckim, włoskim, francuskim i angielskim. Prowadził wiele wykładów podczas kongresów i sympozjów w Europie i Ameryce.