Krosno

Od listopada do maja Grupa modlitewna Królowej Pokoju spotyka się w domu katechetycznym u o. Kapucynów przy pl. Konstytucji 3 maja.

 

Od maja do października Grupa spotyka się na terenie otwartym przy figurze Matki Bożej Królowej Pokoju (działki pod Jeleniówką, 38-400 Krosno)

 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w pierwsze poniedziałki przed każdym 25 dniem miesiąca o godz. 17.00. Wszystkie modlitwy są w intencjach Matki Bożej.

 

Program:

- czytanie Pisma Świętego

- Koronka Pokoju

- jedna część różańca

- pieśni medziugorskie

 

Animator: Bożena Ustrobińska: 665-191-871