Bielsko-Biała - Komorowice

GRUPA MODLITEWNA KRÓLOWEJ POKOJU w parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach

 

Jest najmłodszą grupą w parafii. Skupia kilkadziesiąt osób, które modlą się przede wszystkim w intencji powołań. Od maja do października członkowie wspólnoty organizują wieczorne czuwania modlitewne 25 dnia każdego miesiąca. Czuwania kończą się modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała oraz indywidualnym błogosławieństwem eucharystycznym, na wzór udzielanego w Lourdes. Grupa podejmuje też indywidualne modlitwy i posty w intencjach przez siebie obranych. Jej działalność jest bezpośrednio związana z klerykami pochodzącymi z Komorowic, którzy do kapłaństwa przygotowują się w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Tadeusz Nowok.

 

źródło