Mława

 

     Wspólnota Królowej Pokoju powstała w 1999 r. po powrocie z pielgrzymki do Medziugorje. Głównymi inicjatorami powstania wspólnoty były osoby świeckie, które zwróciły się o pomoc do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Mławie. Zaistniała wówczas potrzeba skupienia się na kontynuowaniu w życiu codziennym tego, o co prosi Maryja. Wspólnota pragnie promować praktykę lepszej spowiedzi, pełniejszego uczestnictwa w Eucharystii, przyjmowania z miłością zaproszenia do modlitwy różańcowej i postu o chlebie i wodzie w środy i piątki. Dlatego też co miesiąc mają miejsce spotkania na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, rozważaniu tajemnic różańca oraz uczestnictwo we Mszy św. Modlimy się o pokój w naszych sercach, rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Opiekunem Wspólnoty jest ks. Zbigniew Olszewski. Wspólnota włącza się także w Wieczernikowe czuwania modlitewne w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Oborach u ojców Karmelitów. Uczestniczy także w rekolekcjach "Post i modlitwa" prowadzonych przez o. Rojmunda Guzika Cist. w Marcinkowie k/Skarżyska- Kamiennej. Modlitwa do której zaprasza Matka Boża jest dla źródłem siły na lepszą codzienność w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława BM

ul. Stary Rynek

18 06-500 Mława