Rok 2002

Orędzia Matki Bożej z 2002 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Teraz, gdy jeszcze spoglądacie na miniony rok, wzywam was, abyście spojrzeli w głąb waszych serc i zdecydowali się być bliżej Boga i modlitwy. Dzieci, jeszcze jesteście przywiązani do spraw ziemskich, a w niewielkim stopniu do życia duchowego. Niech moje dzisiejsze wezwanie będzie dla was bodźcem, abyście się zdecydowali na Boga i na codzienne nawrócenie. Dzieci, nie możecie się nawrócić, jeśli nie zostawicie grzechów i nie zdecydujecie się na miłość do Boga i bliźniego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2002 r.

 

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was, abyście stali się przyjaciółmi Jezusa. Módlcie się o pokój w waszych sercach i pracujcie nad własnym nawróceniem. Dzieci, jedynie tak będziecie mogli stać się świadkami pokoju i miłości Jezusowej na świecie. Otwórzcie się na modlitwę, aby modlitwa była dla was potrzebą. Dzieci, nawracajcie się i dążcie do tego, aby dusza wasza jak najlepiej poznała Jezusa i Jego miłość. Jestem blisko was i wszystkich was błogosławię. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zjednoczyli się z Jezusem w modlitwie. Otwórzcie Mu swoje serca i darujcie Mu wszystko, co w nim jest: radości, smutki i choroby. Niech będzie to dla was czas łaski. Módlcie się dzieci i niech każda chwila należy do Jezusa. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Radujcie się ze mną w tym wiosennym czasie, kiedy cała przyroda się budzi i wasze serca pragną przemiany. Dzieci, otwórzcie się i módlcie się. Nie zapominajcie, że jestem z wami i chcę was poprowadzić do mego Syna, aby On was obdarzył szczerą miłością do Boga i do wszystkiego, co od Niego pochodzi. Otwórzcie się na modlitwę i proście Boga o nawrócenie waszych serc, a On, który widzi wszystkie inne sprawy, zadba o nie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście modlitwę umieścili na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dzieci, módlcie się i niech modlitwa będzie dla was radością. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi, a wy, dzieci, z radością nieście moje orędzia. Niech wasze życie ze mną będzie radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś modlę się za was i z wami, aby Duch Święty wam pomógł, i by umocnił waszą wiarę, abyście jeszcze bardziej przyjęli orędzia, które wam daję tutaj w tym świętym miejscu. Dziatki, zrozumcie, że jest to czas łaski dla każdego z was, a ze mną, dziatki, jesteście bezpieczni. Pragnę wprowadzić was na drogę świętości. Żyjcie moimi orędziami i wprowadźcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech staną się dla was drogocenne, gdyż pochodzą z nieba. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś raduję się z waszym patronem i wzywam was, abyście byli otwarci na wolę Bożą tak, aby w was i poprzez was wiara wzrastała w ludziach, których spotykacie w życiu codziennym. Dziatki, módlcie się, dotąd aż modlitwa nie stanie się radością. Proście przez wstawiennictwo waszych świętych patronów, aby wam pomogli wzrastać w miłości do Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Także dzisiaj jestem z wami na modlitwie, aby Bóg dał wam jeszcze silniejszą wiarę. Dzieci, wasza wiara jest mała i nawet nie jesteście świadomi jak bardzo mimo to nie jesteście gotowi, żeby u Boga szukać daru wiary. Dlatego jestem z wami, dzieci, żeby pomóc wam pojąć moje orędzia i wprowadzić je w życie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się i tylko w wierze i poprzez modlitwę wasza dusza odnajdzie pokój, a świat radość z przebywania z Bogiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2002 r.

 

"Drogie dzieci! I w tym niespokojnym czasie wzywam was do modlitwy. Dzieci, módlcie się o pokój, aby każdy człowiek w świecie umiłował pokój. Tylko ta dusza, która odnajdzie pokój w Bogu poczuje się szczęśliwa i miłość popłynie na cały świat. A w szczególny sposób, dzieci, jesteście wezwani do życia w pokoju i świadczenia o pokoju, o pokoju w waszych sercach i rodzinach; wówczas poprzez was pokój popłynie na cały świat. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dzieci, wierzcie, że dzięki prostej modlitwie można czynić cuda. Poprzez modlitwę otwieracie swoje serca Bogu i On czyni cuda w waszym życiu. Wasze serce, patrząc na owoce, wypełnia się radością i wdzięcznością do Boga za wszystko co On czyni w waszym życiu, a poprzez was w życiu innych. Dzieci, módlcie się i wierzcie, Bóg daje wam łaski, a wy ich nie widzicie. Módlcie się, a je zobaczycie. Niech wasz dzień wypełniony będzie modlitwą i dziękczynieniem za wszystko co Bóg wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Dzieci, otwórzcie wasze serce Bogu poprzez spowiedź świętą i przygotujcie duszę, aby w waszym sercu ponownie mogło narodzić się Dziecię Jezus. Pozwólcie Mu, by was przemienił i poprowadził na drogę pokoju i radości. Dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Niech wasze serce pragnie modlitwy, szczególnie teraz, w tym czasie łaski. Jestem blisko was i oręduję za wami u Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2002 r.

 

"Drogie dzieci! Jest to czas wielkich łask, ale również czas wielkich prób dla wszystkich, którzy chcą iść drogą pokoju. Dzieci, dlatego ponownie wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, nie słowami lecz sercem. Żyjcie moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie świadomi tego daru, że Bóg pozwolił mi być z wami, szczególnie dziś, gdy trzymam w ramionach Dzieciątko Jezus - Króla Pokoju. Pragnę dać wam pokój, a wy nieście go w swoich sercach i darujcie innym ludziom, dopóki Boży pokój nie zapanuje na świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."