Rok 1996

Orędzia Matki Bożej z 1996 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście zdecydowali się na pokój. Proście Boga, aby wam dał prawdziwy pokój. Żyjąc pokojem w swoich sercach pojmiecie, drogie dzieci, że pokój jest Bożym darem. Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości jest wybaczenie. Jestem z wami i wzywam was wszystkich, dziatki, abyście wpierw wybaczyli swojej rodzinie, aby móc wybaczyć innym. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które wam tutaj dałam. Dziatki, pragnę aby każdy z was niósł moje orędzia. Wzywam was, dziatki, abyście żyli orędziami, które wam przekazywałam przez te lata. Ten czas jest czasem łaski. Szczególnie teraz, kiedy Kościół wzywa was do modlitwy i nawrócenia i Ja was wzywam, dziatki, abyście żyli moimi orędziami, które wam dawałam przez ten czas, od kiedy się tutaj ukazuję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Wzywam was, abyście ponownie zdecydowali się miłować Boga ponad wszystko. W tych czasach, kiedy z powodu ducha konsumpcjonizmu zapomina się co znaczy kochać i cenić prawdziwe wartości, ja was, dziatki ponownie wzywam, aby w waszym życiu Bóg zajął pierwsze miejsce. Niech szatan nie mami was materialnymi dobrami, lecz dziatki zdecydujcie się na Boga, który jest wolnością i miłością. Wybierzcie życie, a nie śmierć duszy. Dziatki, w tym czasie kiedy rozmyślacie o męce i śmierci Jezusa, wzywam was, abyście zdecydowali się na to życie, które zakwitło Zmartwychwstaniem i niech wasze życie dzisiaj zostanie odnowione poprzez nawrócenie, które was doprowadzi do życia wiecznego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, aby modlitwa była na pierwszym miejscu w waszych rodzinach. Dziatki, kiedy Bóg zajmuje pierwsze miejsce, wtedy i wy sami będziecie szukać woli Boga we wszystkim co robicie. W ten sposób wasze codzienne nawrócenie stanie się łatwiejsze. Dziatki, poszukujcie w pokorze tego co w waszym sercu jest złe, abyście wiedzieli co należy zrobić. Nawrócenie będzie dla was codziennym zadaniem, które będziecie wypełniać z radością. Dziatki, jestem z wami, błogosławię was i wzywam, abyście stali się moimi świadkami przez modlitwę i osobiste nawrócenie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wam podziękować za wszystkie modlitwy i ofiary, które złożyliście w miesiącu mnie poświęconym. Dziatki pragnę, abyście wy wszyscy byli aktywni w tym czasie, który przeze mnie jest w szczególny sposób zjednoczony z Niebem. Módlcie się, abyście pojęli, że powinniście przez własne życie i własny przykład pracować nad głoszeniem zbawienia. Dziatki, pragnę, aby ludzie nawracali się i widzieli w was mnie samą i mojego Syna Jezusa. Będę wstawiać się za wami, pomogę wam, abyście stawali się światłem. Pomagajcie innym, gdyż pomagając im wasze dusze znajdują zbawienie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, które w tych dniach mi złożyliście. Dziatki, wzywam was, abyście się otworzyli i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, dziatki, nie są jeszcze w pełni otwarte na Mnie, więc dlatego ponownie wzywam was, abyście się otworzyli w modlitwie, niech przez modlitwy Duch Święty pomoże wam, by wasze kamienne serca stały się sercami z ciała. Dziatki dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie i że zdecydowaliście się pójść ze Mną ku świętości."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście każdego dnia decydowali się na Boga. Dziatki, mówicie wiele o Bogu, ale mało świadczycie o Nim swoim życiem. Dlatego, dziatki, zdecydujcie się na nawrócenie, aby wasze życie było prawdziwe przed Bogiem, byście w prawdzie swojego życia mogli świadczyć o pięknie, którym was Bóg obdarował. Dziatki, wzywam was ponownie, abyście się zdecydowali na modlitwę, gdyż w modlitwie będziecie mogli przeżywać nawrócenie. Wówczas każdy z was w prostocie stanie się podobny do dziecka, które jest otwarte na miłość Ojca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Słuchajcie, gdy pragnę mówić do was i wezwać was do większej wiary i zawierzenia Bogu, który was nieskończenie kocha. Dziatki, wy nie umiecie żyć w łasce Bożej, więc ponownie wzywam was, abyście nosili Słowo Boże w swoich sercach i w myślach. Umieśćcie, dziatki, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli nie będziecie dla nich przykładem, one staną się bezbożnikami. Rozmyślajcie i módlcie się i wtedy Bóg narodzi się w waszych sercach, a wasze serca napełnią się radością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 września 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście ofiarowali swoje krzyże i cierpienia w moich intencjach. Dziatki, jestem waszą Matką i pragnę wam pomóc, wypraszając łaski u Boga. Dziatki, ofiarujcie swoje cierpienia jako dar dla Boga, a staną się one przepięknym kwiatem radości. Zatem módlcie się, dziatki, abyście zrozumieli, jak cierpienie może stać się radością, a krzyż drogą radości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 października 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela, aby On was przemieniał. Dziatki, jesteście mi drodzy, kocham was wszystkich i wzywam was, abyście zbliżyli się do mnie i aby wasza miłość do mojego Niepokalanego Serca była bardziej żarliwa. Pragnę was odnawiać i prowadzić przez moje Serce do Serca Jezusowego, które dzisiaj za was cierpi i wzywa was do nawrócenia i odnowy. Przez was pragnę odnowić świat. Zrozumcie, dziatki, że dzisiaj wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Dziatki wzywam was i kocham was i w szczególny sposób proszę: nawróćcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś ponownie wzywam was do modlitwy, abyście przez modlitwę, post i małe ofiary przygotowali się na przyjście Jezusa. Niech ten czas, dziatki, będzie dla was czasem łaski. Wykorzystajcie każdy moment i czyńcie dobro, gdyż tylko w ten sposób odczujecie w swoich sercach narodzenie Jezusa. Jeśli dacie przykład własnym życiem i staniecie się znakiem miłości Bożej, radość ogarnie ludzkie serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 1996 r.

 

"Drogie dzieci! Dziś jestem z wami w szczególny sposób, trzymając Dziecię Jezus w swoich ramionach i wzywam was, dziatki, abyście otworzyli się na Jego wezwanie. Ono wzywa was do radości. Dziatki, żyjcie radośnie przesłaniami Ewangelii, które powtarzam od czasu, kiedy jestem z wami. Dziatki jestem waszą Matką i pragnę odkryć wam Boga miłości i Boga pokoju. Nie pragnę, aby wasze życie upływało w smutku, lecz by było spełnione w radości na wieczność, zgodnie z Ewangelią. Tylko w ten sposób wasze życie będzie miało sens. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."