Odnośnie Portalu

Copyright © 2017 Medziugorje "Mir" - Polski Serwis Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Medjugorje e-cards

Newsletter

Aktualne orędzie

 

  • mp1

Orędzie Najświętszej Maryi Panny przekazywane dla świata za pośrednictwem widzącej Mariji Pavlović-Lunetti, każdego 25 dnia miesiąca.

 

Orędzie z 25 września 2017 r.

 

„Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli hojni w wyrzekaniu się, poście i modlitwie za tych wszystkich, którzy są w pokusie, a są waszymi braćmi i siostrami. W szczególny sposób proszę was, abyście modlili się za księży i wszystkich poświęconych, aby jeszcze żarliwiej miłowali Jezusa, aby Duch Święty wypełnił ich serca radością, aby dawali świadectwo Niebu i tajemnicy niebieskiej. Wiele dusz jest w grzechu, gdyż nie ma tych, którzy się ofiarowują i modlą za ich nawrócenie. Ja jestem z wami i modlę się za was, aby wasze serca były wypełnione radością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”