Aktualne orędzie

 

  • mp1

Orędzie Najświętszej Maryi Panny przekazywane dla świata za pośrednictwem widzącej Mariji Pavlović-Lunetti, każdego 25 dnia miesiąca.

 

Orędzie z 25 listopada 2017 r.

 

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dzieci. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój pokój, bez względu na to, kim jesteście i czym jesteście – On, mój Syn, wasz brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, ponieważ bez Boga nie macie przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego wierzcie i módlcie się, i żyjcie w łasce i oczekiwaniu na wasze osobiste spotkanie z Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”