Dlaczego Matka Boża objawia się tak długo i czy jest to naturalne?

 

     Znane są już na świcie objawienia maryjne, zatwierdzone oficjalnie przez Kościół. Przykładem mogą być ukazywania się Matki Bożej w Laus, trwające 54 lata. Maryja w Medziugorju otworzyła szkołę miłości i pokoju. Nauka w tej szkole jest trudna i może zająć dużo czasu, szczególnie teraz, gdy świat potrzebuje pokoju więcej niż kiedykolwiek. Matka Boża bardzo nas kocha, a Jej miłość jest cierpliwa. Orędzia, które nam daje, są łatwe do rozumienia, a wezwania w nich często się powtarzają. Słyszymy po wielokroć, jak powinniśmy postępować. Jak inne Matki Maryja wielokrotnie przypomina te same wskazówki, aby nakierować swe dzieci na właściwą drogę. Medziugorje stało się miejscem, w którym Matka Jezusa prowadzi nas do swojego Syna najprostszą drogą. Najważniejszą odpowiedź na pytania o długie trwania objawień daje nam Ona sama w orędziu z 25 stycznia 2009 r.:

 

"Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was niczym ziarno, które umieścicie w moim sercu, a ja je ofiaruję za was mojemu Synowi Jezusowi dla zbawienia waszych dusz. Dziatki, pragnę, by każdy z was rozmiłował się w życiu wiecznym, które jest waszą przyszłością i aby wszystkie ziemskie sprawy pomogły się wam zbliżyć do Boga Stworzyciela. Jestem z wami tak długo, bo jesteście na złej drodze. Dziatki, jedynie z moją pomocą otworzycie oczy. Wielu jest ludzi, którzy żyjąc moimi orędziami pojmują, że są na drodze świętości ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."