Co Królowa Pokoju przekazuje w orędziach rodzinom?

 

W czerwcu obchodziliśmy trzydziestą czwartą rocznicę objawień Królowej Pokoju w Medziugorju, co skłoniło mnie do wybrania w sercu najlepszych z moich osobistych doświadczeń związanych z Medziugorjem. I nie trzeba było wiele, by zrozumieć, że przy wszystkich tych osobach, zdarzeniach, miejscach, świątyniach, w których rosła moja wiara i miłość wobec Jezusa Chrystusa i Królowej Pokoju, Medziugorje było jednym z bardzo ważnych drogowskazów do tego, co najważniejsze, co jest sednem - intensywnego i żywego obchodzenia sakramentów. Osobiście wyróżniłbym tu Sakrament Pojednania i Eucharystii, które tak naprawdę są filarami wszystkich wydarzeń w samym Medziugorju.

 

Muszę być szczery i przyznać, że nigdy wiele czasu i uwagi nie poświęcałem samym orędziom lub widzącym. Dla mnie oni tak naprawdę nigdy nie byli w centrum Medziugorja. Od pierwszego przyjazdu do Medziugorja czułem to coś, czego niemal nie da się opisać słowami, a co dzieje się gdzieś głęboko w sercu i duszy człowieka. Obecność. Łaskę. Tłumaczyłem to jako bliskość i obecność Matki Bożej.

Widziałem Ją w oczach tych cudownych ludzi, którzy mieszkają w Medziugorju. Doznałem łaski bliższego poznania jednej rodziny i z czasem rozwinęła się przyjaźń. Ci ludzie emanowali jakąś szczególną prostotą, spokojem, szczerą przyjaźnią. Mówiłem żartując, że Medziugorje to „wolna strefa”, przestrzeń wolnej modlitwy, gdzie naturalnym jest modlenie się, bycie z Panem, w skupieniu. I to co zawsze na nowo mnie zachwycało, to uczucie wolnej modlitwy, która po prostu w czasie pobytu w Medziugorju trwała i trwała.

Obserwowanie ludzi ze wszystkich rejonów świata jak chodzą i modlą się, siedzą na jakimś kamieniu i rozmyślają o swoim życiu, jak czekają w kolejkach do przystąpienia do Sakramentu Pojednania, jak od serca przeżywają Mszę świętą, jak modlą się przed Najświętszym Sakramentem, zarówno kiedy śpiewają, jak i kiedy są w ciszy – budowało we mnie poczucie świętości i głębokiego szacunku wobec tego miejsca. I tę świętość rozpoznawałem w Panu, który żywy jest obecny w sakramentach i który przez sakramenty czyni cuda. I właśnie kiedy jakoś tak przy tej rocznicy, któż wie który już raz, zaczęły się w mediach dyskusje o autentyczności samych objawień i orędzi, pojawiło się u mnie zaciekawienie. Pojawiła się tak jakoś potrzeba, by spróbować sporządzić małe streszczenie orędzi, w których Matka Boża zwraca się do rodzin. Byśmy razem zatrzymali się i zastanowili co Matka Boża mówiła rodzinom o modlitwie, poście, czytaniu Pisma Świętego, świętości, pokoju i miłości.

27 września 1984 r.

Proszę rodziny parafii, by odmawiały wspólnie różaniec.

1 listopada 1984 r., 6 grudnia 1984 r., 7 marca 1985 r.

Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych domach. Niechaj modlitwa będzie na pierwszym miejscu w waszych rodzinach.

7 marca 1985 r.

Nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzą na Mszę świętą.

24 kwietnia 1986 r.

Drogie dzieci, zapominacie, że wszyscy jesteście ważni. Szczególnie starsi są ważni w rodzinie. Zachęcajcie ich do modlitwy. Wszyscy młodzi niech życiem dają przykład innym, niech dają świadectwo o Jezusie.

1 maja 1986 r.

Proszę was, byście zaczęli zmieniać swoje życie w rodzinie. Drogie dzieci, niech każda rodzina będzie aktywna w modlitwie, pragnę bowiem, by pewnego dnia pojawiły się w niej i owoce.

25 października 1988 r.

Dzieci, dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy poświęcenia się Jezusowi, mojemu Drogiemu Synowi, aby każde z waszych serc należało do Niego. Wzywam was także do ofiarowania się mojemu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jak i rodziny i parafia, tak byście wszyscy przez moje ręce należeli do Boga. Dlatego też, drogie dziatki, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję.

25 lipca 1991 r.

W tym czasie pokój jest w szczególny sposób zagrożony i ja chcę od was, abyście odnowili post i modlitwę w waszych rodzinach.

25 stycznia 1992 r.

Dziś wzywam was do odnowienia modlitwy w rodzinach, aby każda rodzina stała się radością dla mego Syna Jezusa. Drogie dzieci, módlcie się i szukajcie więcej czasu dla Jezusa, abyście mogli wszystko zrozumieć i przyjąć, nawet najcięższe choroby i krzyże. Jestem z wami i pragnę was przyjąć do swego serca i bronić, ale wy jeszcze nie zdecydowaliście się. Dlatego, drogie dzieci, żądam od was modlitwy, abyście pozwolili mi pomóc wam przez modlitwę. Proście, moje drogie dziatki, aby modlitwa stała się waszym codziennym pokarmem.

25 kwietnia 1996 r.

Dzisiaj wzywam was, aby modlitwa była na pierwszym miejscu w waszych rodzinach. Dziatki, kiedy Bóg zajmuje pierwsze miejsce, wtedy i wy sami będziecie szukać woli Boga we wszystkim co robicie. W ten sposób wasze codzienne nawrócenie stanie się łatwiejsze.

25 maja 1997 r.

Dlatego, dziatki odnówcie modlitwę w swoich rodzinach, a wasze serca będą wysławiać święte imię Boże i niebo zapanuje w waszych sercach.

25 października 1998 r.

Wzywam was, byście w swoich rodzinach odnowili żar pierwszych dni, gdy wzywałam was do postu, modlitwy i nawrócenia. Dziatki, przyjmowaliście moje orędzia z otwartym sercem, pomimo że nie widzieliście, czym jest modlitwa. Dzisiaj wzywam was, byście całkowicie się otwarli, bym mogła was przeobrazić i doprowadzić do Serca mego Syna Jezusa, by On wypełnił was swoją miłością. Dziatki, w ten sposób odnajdziecie prawdziwy pokój, pokój, który daje wam jedynie Bóg.

25 września 2000 r.

Odnówcie modlitwę w swoich rodzinach i zakładajcie grupy modlitewne, bo w ten sposób przeżyjecie radość i wspólnotę na modlitwie. Wszyscy, którzy się modlą i są członkami grup modlitewnych mają serca otwarte na wolę Bożą i radośnie dają świadectwo o Bożej miłości.

25 listopada 2009 r.

W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście w waszych rodzinach odnowili modlitwę. Z radością przygotujcie się na przyjście Jezusa. Dziatki, niech wasze serca będą czyste i miłe, aby miłość i ciepło popłynęły poprzez was do każdego serca, które jest daleko od Jego miłości. Dziatki, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma, rękoma miłości dla wszystkich zagubionych, którzy nie mają już wiary i nadziei.

 

Rodzina i Pismo Święte

14 lutego 1985 r.

Każda rodzina powinna się modlić wspólnie i czytać Biblię!

25 sierpnia 1996 r. 25 stycznia 1999 r.

Umieśćcie, dziatki, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je i żyjcie nim. Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli nie będziecie dla nich przykładem, one staną się bezbożnikami.

25 września 1999 r.

Wzywam was, abyście poprzez czytanie Pisma świętego odnowili modlitwę w rodzinach i przebywali razem w spotkaniu z Bogiem, który nieskończenie kocha swoje stworzenia.

25 kwietnia 2005 r.

Również dziś wzywam was, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Niech Duch Święty, który was odnowi, wejdzie do waszych rodzin poprzez modlitwę i czytanie Pisma Świętego. W ten sposób staniecie się nauczycielami religii w swojej rodzinie. Poprzez modlitwę i waszą miłość, świat pójdzie lepszą drogą, a miłość zawładnie światem.

25 stycznia 2006 r.

Również dziś wzywam was, abyście głosili Ewangelię w waszych rodzinach. Dziatki, nie zapominajcie o czytaniu Pisma Świętego. Umieśćcie je na widocznym miejscu i dawajcie świadectwo własnym życiem, iż wierzycie i żyjecie Słowem Bożym.

25 stycznia 2007 r.

W waszej rodzinie umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu i czytajcie je. W ten sposób poznacie modlitwę sercem i wasze myśli będą przy Bogu. Nie zapominajcie, że jesteście przemijający niczym kwiat na polu, który jest widoczny z daleka, ale w momencie znika.

 

Rodzina i świętość

25 lipca 1986 r.

Dlatego, drogie dzieci, niech wasza rodzina będzie miejscem, gdzie się rodzi świętość. Pomóżcie wszystkim, żeby żyli w świętości, a przede wszystkim waszej własnej rodzinie.

25 sierpnia 2001 r.

Dzisiaj wzywam was wszystkich, abyście zdecydowali się na świętość. Dzieci, niech świętość zawsze będzie na pierwszym miejscu w waszych myślach i w każdej sytuacji, w pracy i w mowie. Tak wprowadzicie ją w życie i powoli, powoli, krok po kroku, modlitwa i decyzja o świętości wkroczą do waszych rodzin. Bądźcie wymagający w stosunku do siebie i nie przywiązujcie się do rzeczy materialnych, ale do Boga. Dzieci, nie zapominajcie, że wasze życie jest przemijające jak życie kwiatu.

25 października 2004 r.

To jest czas łaski dla rodziny i dlatego wzywam was - odnówcie modlitwę. Niech w sercu waszej rodziny będzie Jezus. Uczcie się kochać wszystko to co jest święte w modlitwie. Naśladujcie żywoty świętych tak, by byli dla was bodźcem i nauczycielami na drodze świętości. Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości w tym świecie pozbawionym modlitwy i pokoju.

 

Rodzina, pokój i miłość

 

13 grudnia 1984 r., 6 czerwca 1985 r.

Bez miłości nie osiągniecie niczego. Dlatego najpierw zacznijcie kochać swoją rodzinę, wszyscy w parafii, a potem będziecie mogli kochać i przyjmować wszystkich, którzy przychodzą tutaj.

25 grudnia 1991 r.

Przede wszystkim dajcie swoją miłość i przykład w rodzinach. Dlatego, drogie dzieci, niech Bóg w waszych rodzinach zajmuje pierwsze miejsce, aby mógł dać wam pokój, aby was bronił nie tylko od wojny, ale by was chronił i zachował w pokoju od wszelkich napaści szatańskich. Kiedy Bóg jest z wami, macie wszystko.

25 marca 1993 r., 25 grudnia 1994 r.

Dziś jak nigdy dotąd wzywam was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój w całym świecie, gdyż szatan chce wojny, chce niepokoju, chce zniszczyć wszystko, co jest dobre. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się,

25 marca 1993 r.

Wzywam was, żebyście się modlili o pokój, o pokój w waszych sercach, pokój w waszych rodzinach i pokój w całym świecie.

25 stycznia 1994 r.

W obecnych czasach szatan chce wprowadzić nieład w wasze serca i w wasze rodziny. Dziatki, nie dajcie się. Nie pozwólcie, aby on kierował wami, waszym życiem. Kocham was i wstawiam się przed Bogiem za wami.

25 marca 1995 r.

Dziś wzywam was, abyście żyli pokojem w waszych sercach i rodzinach. Dziatki nie ma pokoju tam, gdzie nie ma modlitwy i nie ma miłości tam, gdzie nie ma wiary.

25 sierpnia 1995 r.

Żadna rodzina nie może powiedzieć, że jest w niej pokój, jeśli się nie modli. Niech więc wasz dzień zaczyna się od porannej modlitwy, a kończy się wieczorną modlitwą dziękczynienia. Nie możecie być w moich objęciach, jeśli nie jesteście gotowi do codziennej modlitwy.

25 listopada 1995 r.

I dziś jestem z wami i wzywam was, abyście odkryli miłość w swoich sercach i rodzinach. Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

25 stycznia 1996 r.

Drogie dzieci, bez miłości nie możecie żyć pokojem. Owocem pokoju jest miłość, a owocem miłości jest wybaczenie. Jestem z wami i wzywam was wszystkich, dziatki, abyście wpierw wybaczyli swojej rodzinie, aby móc wybaczyć innym.

25 września 2002 r.

A w szczególny sposób, dzieci, jesteście wezwani do życia w pokoju i świadczenia o pokoju, o pokoju w waszych sercach i rodzinach; wówczas poprzez was pokój popłynie na cały świat.

25 czerwca 2005 r.

Dzisiaj dziękuję wam za każde wyrzeczenie, które ofiarowaliście w moich intencjach. Wzywam was dziatki abyście byli moimi apostołami pokoju i miłości w swoich rodzinach i w świecie. Módlcie się aby Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem.

25 kwietnia 2009 r.

Dziś wzywam was wszystkich, byście modlili się o pokój i dawali świadectwo pokoju w waszych rodzinach, tak by pokój stał się skarbem na tej niespokojnej ziemi.

Glasnik mira - Krešimir Miletić