Jan Paweł II i Medziugorje

 

Prywatne opinie Ojca Świętego Jana Pawła II na temat wydarzeń z Medziugorja:

 

Medziugorje

 

Ojciec Święty sam poprosił Mirjanę, rozmawiał z nią po włosku kilka minut i powiedział:

"Gdybym nie był papieżem, już dawno byłbym w Medjugorie, żeby spowiadać" (było to w 1997 r.).

Do ojca Jozo Zovko 20 lipca 1992 r. Ojciec Święty skierował następujące słowa:

"Troszczcie się o Medziugorje, pilnujcie Medziugorja, wytrwajcie, nie poddajcie się. Odwagi jestem z wami. Brońcie, idźcie śladem Medziugorja".

Świadectwa biskupów, którzy usłyszeli bezpośrednio opinię Ojca Świętego o Medziugorju:

Jego ekscelencja M. Kriger był w Medziugorju czterokrotnie. Oto, co napisał: "W 1988 roku razem z ośmioma innymi biskupami i trzydziestoma trzema duchownymi, byłem na rekolekcjach w Watykanie. Papież wiedział, iż po rekolekcjach wielu z nas wybiera się do Medjugorje. Przed naszym wyjazdem z Rzymu, po prywatnej Mszy św. z Papieżem powiedział do nas (nie pytany o nic) "Módlcie się za mnie w Medjugorie". Przy innej okazji powiedziałem do Papieża: "Czwarty raz jadę do Medjugorie" Ojciec Święty odrzekł: "Medjugorie, to jest duchowe centrum świata." Tego samego dnia razem z innym brazylijskimi biskupami, rozmawiałem z Papieżem w czasie obiadu i zwróciłem się do niego: "Wasza Świątobliwość, czy mogę powiedzieć wizjonerom z Medjugorie , że mają błogosławieństwo Waszej Świątobliwości?" On odpowiedział: "Tak, tak" i mnie objął".

Wypowiedź biskupa Krigera dla "National Catholic Register"

"Rozmawiałem z Ojcem Świętym 24 lutego 1990 (...). Powiedziałem mu, że byłem w Medziugorju już trzykrotnie i ponownie jadę tam w przyszłym tygodniu" Papież po prostu powiedział: "Medziugorie jest wielkim centrum duchowym".

Świadectwo biskupa Floresa, 1989 rok:

Arcybiskup Patrick F. Flores z San Antonio w Teksasie (USA) po spotkaniu z Ojcem Świętym między innymi powiedział: "Byłem z wizytą u Ojca Świętego w styczniu. Powiedziałem mu "Wasza Świątobliwość, wielu ludzi z mojej archidiecezji udaje się do Medziugorja, a ja ani nie zezwoliłem, ani nie zabroniłem, co mam robić?" Papież mi odpowiedział: "Pozwól ludziom, aby tam jechali. Tam się modlą! " Nabrałem odwagi dzięki tej odpowiedzi i powiedziałem Papieżowi: "Ale również i mnie zapraszają, żebym pojechał z nimi w sierpniu" Papież mi odpowiedział: "Jedź i módl się za mnie". Tak też jestem tutaj z papieskim błogosławieństwem"

JE Angelo Kim, przewodniczący Episkopatu Korei napisał artykuł w koreańskim tygodniku katolickim ("Gazeta Katolicka") 11 listopada 1990 roku. Można w nim przeczytać m.in.:

"Pod koniec ostatniego Synodu w Rzymie, biskupi koreańscy zostali zaproszeni na obiad u Papieża. J.E Kim korzystając z okazji zwrócił się do Papieża słowami "Dzięki Waszej Świątobliwości Polska została wyzwolona z komunizmu". Papież na to odpowiedział: "Nie ja to uczyniłem. To jest dzieło Matki Bożej, tak jak Ona zapowiedziała to w Fatimie, w Medziugorju". Arcybiskup Kwangyju Victorinus Youn Kong - Hi powiedział później: "W Korei, mieście Nadju jest [figurka] Maryja, która płacze". Na to Papież odparł "(...) Są biskupi tak jak w Jugosławii, którzy są przeciwko (...). Ale trzeba patrzeć również na tłumy ludzi, którzy tu przybywają i na liczne nawrócenia (...). Wszystko to jest zgodne z duchem Ewangelii, wszystkie te fakty trzeba przeanalizować".

W listopadzie 1994 roku paragwajski arcybiskup Felipe Santiago Benetez zapytał Ojca Świętego, czy należy pozwalać, by ludzie się gromadzili w duchu Medziugoria, zwłaszcza z ojcami z Medziugorja.. Papież mu odpowiedział: "Pozwalaj na wszystko co się wiąże z Medziugorjem".

Świadectwo z 1997 , które złożył Marcello Pierucci z Bolonii, który gościł arcybiskupa Rizzi w czasie Kongresu Eucharystycznego. Jest to cytat z wypowiedzi biskupa:

"Znajdowałem się w prywatnej kaplicy Ojca Świętego na porannej Mszy św. Na końcu Mszy św. Ojciec Święty zbliżył się do nas i osobiście pozdrowił wszystkich obecnych. Obok mnie stał biskup Roberto Cavallero z Sanktuarium matki Bożej z Orto w Chiavari. Kiedy Papież zbliżył się do nas, aby nas pozdrowić biskup Cavallero powiedział: "Ojcze Święty właśnie przyjechałem z Medziugorja". Wówczas Papież zapytał go: "Czy Wasza Eminencja wierzy? " Biskup odpowiedział: "Tak, Ojcze Święty". Z kolei biskup Cavallero zapytał Papieża: "A czy Ty Ojcze Święty wierzysz? ". Po tym pytaniu Papież zastanowił się na chwilę trwając w milczeniu i z przerwami odpowiedział: " Wierzę, ... wierzę, ... wierzę". Arcybiskup Rizzi powtórzył to świadectwo w obecności JE Novella Pedezinniego i JE Gastone Simoniego drugi raz.

Jednym ze świadectw jest też wypowiedź biskupa Hnilicy dla "Politik und Religion" (numeru grudniowego z 2004 r.). Z artykułu dowiadujemy się, że biskup Hnilica został zachęcony do wyjazdu do Medziugorja przez Papieża, który stwierdził: "(...) widzisz, Medziugorje jest kontynuacją Fatimy (...)". W wywiadzie tym biskup Hnilica potwierdził inną wypowiedź Ojca Świętego, który do grupy lekarzy z Mediolanu powiedział 1 sierpnia 1989 r.: "Tak, dzisiaj świat utracił sens tego, co nadprzyrodzone. W Medziugorju wiele osób poszukiwało i znalazło sens w modlitwie, poście i spowiedzi".

Biskup Hnilica 25 marca 1994 roku na Górze Objawień wypowiadał słowa aktu oddania świata (szczególnie Rosji) Niepokalanemu Sercu Maryi, a czynił to zapewne w łączności z Ojcem Świętym (zapewne nie robił tego bez zgody Ojca Świętego). Można też wspomnieć o świadectwie prezydenta Chorwacji Franjo Tudmana, który stwierdził publicznie w 1997 r. w obecności księży z Medziugorja, biskupa Mostaru oraz piętnastu najwyższych urzędników Chorwacji i Federacji BiH: "Ponownie powtarzam, że podczas mojej ostatniej rozmowy z papieżem Janem Pawłem II Ojciec Święty powiedział mi, że przy okazji wizyty w BiH chciałby odwiedzić również Medziugorje".

Listy prywatne Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do państwa Skwarnickich potwierdzają też jego pozytywny stosunek do objawień z Medziugorja. Fotokopie tych dokumentów (gdzie można rozpoznać charakter pisma Jana Pawła II) zostały zamieszczone w majowym numerze Echa Maryi Królowej Pokoju z 2005 roku. Zacytuję fragmenty tych listów:

1. Z 30 marca 1991 roku:

"(...) I niech wszystko dobrze się układa na szlaku Medziugorje " Rzym. Jan Paweł II"

 

2. Z 28 maja 1992 roku:

"(...) A teraz codziennie wracamy modlitwą do Mediugorii (...). Jan Paweł II"

 

3. Z 8.12.1992 roku:

"(...) Pani Zofio dziękuję za wszystko, co tyczy się Medziugorja. Ja też codziennie pielgrzymuję tam w modlitwie: łączę się w modlitwie z wszystkimi, którzy tam się modlą albo stamtąd czerpią wezwanie do modlitwy. Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej. Cieszę się, że naszym czasom nie brakuje ludzi modlitwy i apostołów (...)". Jan Paweł II

 

4. Z 6 grudnia 1993 roku:

"(...) Wiem, że Pani Zofia patrzy bardzo w stronę Medjugorie, a ostatnio również w stronę Ostrej Bramy, na podstawie całej swojej przeszłości. Ja, jak wiadomo, byłem w Ostrej Bramie, nawet cytowałem tam Mickiewicza. Nie byłem natomiast w Medjugorie, lecz również patrzę w tamtą stronę. Niech Pan powie o tym Żonie. Patrzę w tamtą stronę i zdaje mi się, że nie można zrozumieć dzisiejszych strasznych wypadków na Bałkanach bez Medjugorie (...). Jan Paweł II".

 

5. Z 25 lutego 1994 roku:

"+Drodzy Państwo! Bardzo dziękuję za oba listy. Pani Zofia pisze o Bałkanach. Teraz chyba lepiej rozumie się Medjugorie. To jakieś "naleganie" Matki rozumie się dziś lepiej mając przed oczyma wielkość zagrożenia. Równocześnie odpowiedź szczególnej modlitwy - i to ludzi z całego świata- napawa nadzieją, że i tutaj dobro zwycięży. Pokój jest możliwy - taka była myśl wiodąca dnia modlitw 23- stycznia, przygotowanego przez specjalną sesję w Watykanie, w której brał też udział T. Mazowiecki (...). Z błogosławieństwem Jan Paweł II"

  • 2
  • 3
  • 4

  • 5