Nowy Biskup Medziugorja

 

BISKUP PETAR PALIĆ MIANOWANY NA  BISKUPA MOSTARSKO-DUVNIJSKIEGO I TREBINJSKO-MRKANSKIEGO ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO


Ojciec Święty Franciszek przyjął  rezygnację biskupa Ratka Pericia z powodu osiągnięcia granicy wieku i mianował na biskupa mostarsko- duvnijskiego i administratora trebinjsko-mrkanskiego Mons. Petra Palicia, dotychczasowego biskupa Hvaru i sekretarza generalnego Chorwackiej konferencji biskupów, jak 11 lipca 2020 r. ogłosiło Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.


Biskup Petar Palić pochodzi z Janjeva, najstarszej chorwackiej diaspory w Kosowie. Urodził się 3 lipca 1972 roku w Prisztinie, ówczesnej diecezji skopijsko-prizreńskiej. Po szkole podstawowej uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Skopje i Suboticy oraz od 1990 do 1995 roku na Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Zagrzebiu. W październiku 2005 roku zapisał się na podyplomowe studia na Wydziale Teologicznym Karl-Franzens Uniwersytetu w Grazu, na którym w 2009 roku uzyskał doktorat z teologii. Na kapłana diecezji dubrownickiej został wyświęcony 1 czerwca 1996 roku.

W diecezji dubrownickiej pełnił następujące funkcje: kierownika Urzędu Katechetycznego (1996-2005), sekretarza osobistego biskupa dubrownickiego (1998-2005), kierownika Instytucji do spraw utrzymania duchowieństwa i innych urzędników kościelnych (1999-2017), wikariusza biskupiego ds. duszpasterstwa (2009-2011), wikariusza generalnego (2011 – 2017).

Od 2005 do 2008 roku zarządzał parafią Dobl w diecezji Graz-Seckau w Austrii.

W roku 2003 był przewodniczącym Komitetu centralnego przygotowań do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. w Dubrowniku i przewodniczącym Komitetu organizacyjnego krajowego spotkania chorwackiej młodzieży katolickiej w Dubrowniku w 2014 r.

Był przewodniczącym Kapituły Katedralnej Najświętszej Marii w Dubrowniku, a także członkiem Rady Chorwackiej Konferencji Biskupów do spraw katechizacji i nowej ewangelii.

Na nadzwyczajnej sesji Chorwackiej konferencji biskupów 25 stycznia 2017 został wybrany na sekretarza generalnego Chorwackiej konferencji biskupów.

Mówi po niemiecku i włosku, posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i macedońskim.

Papież Franciszek mianował do biskupem Hvaru 9 marca 2018 r., a święcenia biskupie przyjął 30 kwietnia 2018 w katedrze w Hvarze.