Coroczne objawienie Matki Bożej dla Jakova - 25 grudnia 2017 r.

 

 

Objawienie zaczęło się o 14:07 i trwało 10 minut. Jakov przekazał następujące orędzie:

"Drogie dzieci! Dziś, w tym dniu łaski, wzywam was byście wypraszali u Boga dar wiary. Dzieci moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć i wierzyć tym do czego was Bóg wzywa. Wierzyć, dzieci moje , znaczy oddać wasze życie w Boże ręce, w ręce Pana, który was stworzył i który was niezmiernie miłuje. Nie bądźcie wiernymi tylko w słowach lecz żyjcie i świadczcie waszą wiarą poprzez uczynki i przez wasz osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak z waszym Ojcem. Otwórzcie i oddajecie Mu wasze serca i zobaczycie jak wasze serca się zmieniają i jak będziecie zachwyceni Bożymi dziełami w waszym życiu. Drogie dzieci, bez Boga nie ma życia i dlatego jako wasza Matka oręduję i proszę swojego Syna by odnowił wasze serca i wasze życie wypełnił swoją niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."