Zmarł o. Gabriel Amorth

o. Gabriel Amorth

 

Zmarł ojciec Gabriel Amorth, który przez wiele lat był egzorcystą Watykanu. W ostatnim czasie kapłan przebywał w rzymskim szpitalu Gemelli.

Ojciec Gabriel Amorth urodził się w 1925 we włoskiej Modenie. Ukończył studia prawnicze, a następnie wstąpił do zgromadzenia paulistów. W 1951 przyjął święcenia kapłańskie, i w 1985 r. został mianowany egzorcystą Państwa Kościelnego i diecezji rzymskiej. Swoją posługę pełnił do 2000 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. W 1990 roku założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów. Do 2000 roku przewodniczył temu gremium, a następnie pozostał jego honorowym członkiem. Był także wielkim objawień Matki Bożej w Medziugorju. Jako ekspert w rozeznawaniu duchów, opowiadał się zawsze za Medziugorjem, bronił zachodzących tam wydarzeń i głosił orędzia Matki Bożej.

Mimo podeszłego wieku do końca życia posługiwał jako egzorcysta, spowiednik, głosił konferencje, pisał książki.

Ojciec Gabierl Amorth zmarł w Rzymie 16 września. Miał 91 lat.

zobacz także:

Wywiad z egzorcystą o. Gabrielem Amorthem

Drugi wywiad z o. Gabrielem Amorthem

Ojciec Gabriel Amorth o Janie Pawle II