Nowa książka Echa Medziugorja

 

Medziugorje

 

      W maju 2016 r. został wydany przez Echo Medziugorja nowy zbiór orędzi Matki Bożej przekazywanych dla parafii i świata.  Wydanie zostało  poszerzone o orędzia i słowa Maryi wypowiedziane podczas objawień w pierwszych dniach Jej przyjścia do Medziugorja. Ujęte zostały też orędzia doroczne dla Mirjany, Ivanki i Jakova oraz orędzia z 2-go dnia miesiąca dla Mirjany i inne np. dla Ivana. Dodany został także list z parafii napisany do Ojca Świętego Jana Pawła II o ważności objawień.