Program Spotkań modlitewnych młodzieży w Medziugorju, poniedziałek 3 sierpnia

Medziugorje

 

Kulminacyjnym wydarzeniem również tego dnia, 3 sierpnia, była na Festiwalu Młodzieży Msza św. o godz. 19:00, której przewodniczył ojciec Damir Pavić, proboszcz z parafii Brestovsko w środkowej Bośni, koncelebrowana przez 504 księży. Następnie młodzież pozostała przy adoracji, po czym nastąpiło błogosławieństwo księży. Duża liczba księży była, jak i każdego dnia, do dyspozycji do sakramentu pojednania i pokuty. W porannej części programu, po modlitwie i katechezie ojca Damira Pavicia „Z niewoli do wolności”, młodzieży przedstawił się Georg Mayr Melnhof z Salzburgu (Austria). Pochodzi z dużej rodziny z dziesięciorgiem dzieci. Myślał, że powinien zostać księdzem, pięć lat studiował teologię i wówczas zrozumiał, że nie powinien przygotowywać się do zakonu, lecz do małżeństwa. Już od 13 lat jest żonaty i ma czworo dzieci. Dwa lata pracował jako dyrektor pewnego dużego przedsiębiorstwa. Ukończył trzy fakultety - ekonomię, teologię i pedagogikę. Pracuje jako katecheta, a w archidiecezji salzburskiej już 15 lat jest zatrudniony jako asystent duszpasterski nowych ruchów i wspólnot.