Program Spotkań modlitewnych młodzieży w Medziugorju, niedziela 2 sierpnia

Medziugorje

Program 26. Spotkań modlitewnych młodzieży w Medziugorju kontynuowany był również w niedzielę 2 sierpnia. Przed południem program nie był ustalony, ponieważ młodzi uczestniczyli w Mszach św. według grup językowych. Program kontynuowano od godziny 16:00 modlitwą, po czym nastąpiły świadectwa. Świadectwo młodzieży przekazała medziugorska widząca Marija Pavlović Lunetti oraz Leticia Blanco Gordon z Peru mówiąca o powstaniu wspólnoty "Apostołowie Maryi Królowej Pokoju" w Peru, będącej owocem Medziugorja. Wraz z Leticią byli także członkowie wspólnoty, którzy przybyli do Medziugorja, by podziękować Bogu i Królowej Pokoju za 15 lat działalności. Podkreśliła, że mają łaskę, ponieważ wraz z nimi przyjechało również 7 sióstr zakonnych z klasztoru zamkniętego. Wystąpiły o pozwolenie do swojego biskupa i z takim szczególnym pozwoleniem mogły wyjść z klasztoru i przyjechać do Medziugorja. Przedstawił się również Gottfried Prenner – świecki teolog z Austrii. W 1984 r., w Medziugorju, w czasie jednego z objawień, przeżył nawrócenie. Już 13 lat działa jako misjonarz w Europie Wschodniej, w Niemczech, Kosowie, Palestynie, Brazylii, Ruandzie itd. W wielu krajach prowadzi wykłady i seminaria o objawieniach w Medziugorju i zakłada grupy modlitewne. I tego dnia kulminacyjnym wydarzeniem była Msza św. o godz. 19:00, której przy ołtarzu polowym Kościoła św. Jakuba przewodniczył don Filip Pavlotić, zeszłoroczny prymicjant, pochodzący z Bijakovići, służący w Zaprešiću, a kazanie wygłosił don Ivan Filipović, ze wspólnoty Cenacolo. Mszę koncelebrowało 407 księży. Po wieczornej Mszy św. odbyła się procesja w kształcie serca, która jak i w zeszłym roku, miała miejsce przed ołtarzem polowym Kościoła św. Jakuba, z figurą Matki Bożej. Po przeniesieniu figury Matki Bożej do ołtarza, rozpoczęła się adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.