O. James Manjackal - rekolekcje 8 -11 listopada 2014 r.

REKOLEKCJE Z OJCEM JAMESEM MANJACKALEM
WARSZAWA 8- 11 listopad 2014 r.

o. James Manjackal

 

Miejsce Rekolekcji:
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska
ul. Marsa 56c
Warszawa

REJESTRACJA

Otrzymawszy zgodę Władzy Diecezjalnej na zorganizowanie kolejnych w tym roku Rekolekcji Nowej Ewangelizacji głoszonych przez o. Jamesa Manjackala (MSFS) Parafia Miedzeszyn serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tym niezwykłym spotkaniu, którego myślą przewodnią będą słowa z Ewangelii według św. Łukasza: "Wypłyń na głębię" (Łk 5,4)

Weź udział w Rekolekcjach głoszonych z mocą i posłuchaj żywych świadectw wiary. Niech napełni Cię Duch Święty Odnów swoje życie.

O. James Manjackal jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Świętego Franciszka Salezego [MSFS]. W czasie pracy jako wykładowca w seminarium spotkał Jezusa dzięki modlitwie młodego człowieka, który wzbudził w nim siłę Ducha Świętego. Został uleczony fizycznie i duchowo i od tego momentu zapragnął głosić rekolekcje charyzmatyczne na całym świecie. Rekolekcje, które prowadzi są wydarzeniem zawsze gromadzącym rzesze ludzi chcących pogłębić swoją wiarę, uporządkować swoje życie i doświadczyć bliskiej obecności Boga przez Chrystusa i Ducha Świętego. Podczas tych niezwykłych spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne, jak i duchowe. Rekolekcje składają się z części modlitewnych, w tym modlitw o uzdrowienie oraz konferencji, podczas których głoszona jest nauka w oparciu o Pismo św. i zasady wypływające z nauczania Kościoła. Podczas swej posługi ten urodzony w Indiach misjonarz, odwiedził ponad 100 krajów. W 1976 roku został wysłany przez Zgromadzenie z misją ewangelizacji świata. Z jego nauczania i uzdrawiania skorzystały już tysiące ludzi. W głoszeniu Ewangelii jest otwarty, bezpośredni, ale też jasny w swych poglądach, wymagający i bezkompromisowy. W Polsce gościł kilkanaście razy za każdym razem spotykając się z rzeszami ludzi chcących słuchać nauki głoszonej z mocą, „dotknąć” żywych świadectw wiary i odnowić swoje życie. Atmosfery, jaka panuje podczas tych niezwykłych spotkań nie można doświadczyć nigdzie indziej. Ludzie modlą się o uzdrowienie z choroby, rzucenie nałogów, uzdrowienie wewnętrzne – z lęków, depresji, zniewoleń duchowych, o nawrócenie dzieci albo współmałżonka. Wielu prosi o wzmocnienie wiary. Jest też radość, śpiew i poczucie bliskości Boga. Sam o. James daleki jest od nazywania siebie uzdrowicielem. Wielokrotnie powtarza, iż to nie on uzdrawia, lecz Jezus. Nie może być bowiem wątpliwości, że moc, która przez niego przepływa, jest Duchem Jezusa, który żyje tu i teraz (świadectwa z Rekolekcji). Praca, jaką podejmuje pełna jest poświęcenia i ofiary. Za swoje zaangażowanie i bezkompromisowość w głoszeniu Ewangelii płaci wysoką cenę. Pod koniec 2012 roku ciężko zachorował i bliski był śmierci. Modlitwa jednak i ufność w Bożą pomoc sprawiły, że po ponad rocznej przerwie powrócił do głoszenia Rekolekcji i poprowadził pierwsze po długotrwałej chorobie Rekolekcje, które odbyły się w Warszawie w maju br. W Rekolekcjach tych udział wzięło ponad 6000 osób z Polski i z zagranicy. Choć w pierwotnych założeniach miały to być jedyne jego Rekolekcje w Polsce w tym roku, jednak okoliczności sprawiły, iż dane nam będzie spotkać się jeszcze raz. Ojciec James wyraził bowiem chęć przyjazdu do Polski w listopadzie br.

 Ukochał Polaków jako Naród - artykuł świadectwo

 

więcej o ojcu Jamesie Manjackalu i jego dziełach