Uroczystość Podwyższenia Krzyża Pańskiego

 

Medjugorje

     W Medziugorju w niedzielę 15 września 2013 roku w obecności parafian i licznych pielgrzymów było uroczyście obchodzone Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. W kościele parafialnym zostało odprawionych pięć Mszy świętych w języku chorwackim o godzinie 6, 7, 8, 12 i 19. Uroczystej Mszy świętej na Križevacu o godzinie 11 przewodził ojciec Ljubo Kurtović. Przed Mszą został odmówiony różaniec. „W szczególny sposób to wzgórze i to miejsce jest naznaczone Bożą obecnością, bliskością Matki Bożej, która nas wezwała i wzywa, abyśmy przyszli do jej Syna. Matka Boża mówi nam, byśmy się modlili przed krzyżem, ponieważ z krzyża otrzymuje się wielkie łaski. To wzgórze naznaczone jest wysiłkiem i trudem parafian, którzy wybudowali ten krzyż blisko 80 lat temu” - powiedział ojciec Ljubo w kazaniu.