Rekolekcje montfortańskie

Rekolekcje o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, u Ojców Misjonarzy Montfortanów prowadzące do całkowitego zawierzenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Matki Bożej.

  • gospakip

Orędzie z 25 października 1988 r.

"Drogie dzieci! Moim zaproszeniem jest orędzie, które daję wam do codziennego wprowadzenia w życie, szczególnie po to, bym mogła was, dziatki, poprowadzić bliżej Serca Jezusowego. Dlatego wzywam was dzisiaj do modlitwy poświęcenia się Jezusowi, mojemu Drogiemu Synowi, aby każde z waszych serc należało do Niego. Wzywam was także do ofiarowania się mojemu Niepokalanemu Sercu. Pragnę, abyście ofiarowali się osobiście, jak i rodziny i parafia, tak byście wszyscy przez moje ręce należeli do Boga. Dlatego też, drogie dziatki, módlcie się, abyście pojęli wielkość tego orędzia, które wam daję. Nie pragnę niczego dla siebie, lecz dla zbawienia waszych dusz. Dziatki szatan jest silny i dlatego też poprzez wytrwałą modlitwę przytulcie się do mojego Matczynego Serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

 

Totus Tuus

  • VATICAN POPE OBIT

Totus Tuus Papieża przed obrazem matki Bożej W Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 

Totus Tuus, Cały Maryi - motto Pontyfikatu Ojca Świętego, które wzięło swój początek z duchowości montfortańskiej. To właśnie poprzez doskonałe nabożeństwo napisane przez Montforta papież całkowicie zawierzył się Maryi, do czego zachęcamy także i Ciebie. W liście do Rodzin montfortańskich cytował świętego:

"(...) najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. A że ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicielowi naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego świętej Matki. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa".

Powiadom o rekolekcjach również swoich znajomych, by jak najwięcej osób mogło ofiarować siebie całkowicie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi idąc za przykładem papieża Polaka.

www.louisgrignion.pl