Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance – 25 czerwca 2013 r.

 

Ivanka Ivanković Elez

 

Ivanka Ivanković Elez miała swoje coroczne objawienie w gronie najbliższej rodziny. Po objawieniu Ivanka powiedziała: Matka Boża nie dała żadnego orędzia. Pobłogosławiła nas swoim macierzyńskim błogosławieństwem.