Wierni z Medziugorja na audiencji generalnej u Ojca Świętego

 

  • papa

Watykan, (IKA) - Na zakończenie dzisiejszej audiencji generalnej, w ramach pozdrowień kierowanych do grup pielgrzymkowych w różnych językach, Ojciec Święty zwrócił się do zgromadzonych tam chorwackich pielgrzymów: " Z serca pozdrawiam wszystkich chorwackich pielgrzymów, a szczególnie wiernych z parafii św. Jakuba z Medziugorja! Wasza pielgrzymka jest częścią drogi przygotowania się na przyjście Pana. Dlatego, w nadziei bądźcie zwiastunami miłości Bożej w waszym narodzie. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja !"