6 czerwca 2020 r. Refleksje o objawieniach z Medziugorja

REFLEKSJE O OBJAWIENIACH Z MEDZIUGORJA NA TLE INNYCH UKAZYWAŃ SIĘ MATKI BOŻEJ

1. Matka Boża, Królowa Pokoju z Medziugorja powiedziała w orędziu z 25 czerwca 1991 roku:

„(...) Jeśli  będziecie się modlić,  Bóg  wam  pomoże odkryć  prawdziwy  powód  mojego  przyjścia. Dlatego, dzieci, módlcie się, czytajcie Pismo Święte, abyście w nim odkryli orędzie dla was poprzez moje przyjście (...)".

Już od początku objawień widzący pytali Matkę Bożą o powód Jej przyjścia, tu, na ziemię:

Ivanka pytała Matkę Bożą 26 czerwca 1981 roku (widząca, która pierwsza zobaczyła Maryję):  „Dlaczego przyszłaś tutaj i czego od nas oczekujesz? «Przyszłam, gdyż tu jest wielu prawdziwie wierzących. Przyszłam, żebyście się nawrócili i pojednali na całym świecie»".

2.  Pytanie postawione Maryi przez widzących, o powód Jej przyjścia na ziemię, wydaje się być dla niektórych, nieistotny i inspirowany zwykłą ludzką ciekawością. Wydaje się, że tak ważne pytanie: z jakiego powodu objawiła się Matka Boża, można postawić jedynie pod natchnieniem Ducha Świętego. Jeśli  znajdziemy na to pytanie odpowiedź, jesteśmy bardzo blisko „serca" treści przekazu Matki Bożej. Poznanie Tajemnic Bożych, wiąże się zawsze z przyjętą łaską Bożą. Nie przypadkiem Maryja zdefiniowała  „niewiarę ludzką” nazywając niewierzących, jako tych, którzy nie poznali Miłości Bożej.

3. Wyobraźmy sobie, że jakaś osoba przychodzi do mnie, do mojego mieszkania i chce mi przekazać bardzo istotne informacje o grożącym mi niebezpieczeństwie. Jeśli zostanę o tym poinformowany, podejmę odpowiednie działania i niebezpieczeństwo zostanie oddalone. Ta osoba przekazuje mi te informacje stopniowo, abym zrozumiał istotę sprawy. Na początku – ta osoba – uwiarygadnia się, abym jej uwierzył i posłuchał całego wywodu. Jeśli  posłucham jej tylko wybiórczo, to nie dowiem się o najistotniejszych kwestiach zagrożenia i niestety może  się to dla mnie źle skończyć.

Podobnie jest z objawieniami z Medziugorja i odkryciem wszystkich powodów dla których Maryja nawiedziła świat. Odkrycie ich tylko wybiórczo, powierzchownie może zaowocować tym, że nie wprowadzę w życie pouczeń Matki Bożej i nie skorzystam z narzędzi, które mi mogą pomóc skutecznie zażegnać niebezpieczeństwo. Maryja chce mi pomóc, a ja nawet nie chcę słyszeć o istniejących zagrożeniach, bo żyję w  świecie „uśpionym” przez siły ciemności.  Poznanie powodów, dla których Matka Najświętsza nawiedziła świat  ma istotny wpływ na moje życie i postępowanie.

4. Objawienia Matki Bożej w Manaoag w prowincji Pangasinan na Filipinach z roku 1610 zachęcają nas do tego, abyśmy z ufnością zwracali się do naszej Matki i Królowej i prosili Ją o pomoc. Nazwa miejsca tego objawienia wzięła się od wyrażenia w języku pangasinan „Dimad Apo Ya Mantatawag” co znaczy „Od Pani, która wzywa". W taki sposób odpowiadali ludzie,  powracający z miejsca objawienia się Matki Bożej. Byli oni zapytani: „Skąd przybywają?"

Od słowa «Manaoag» – «wzywać», użytego w tym zwrocie nazwano najpierw miejsce objawień Matki Bożej, a potem całe miasteczko, które tutaj powstało.

5. Wszystko zaczęło się w 1610 roku. Pewien mężczyzna szedł do domu pustą drogą i usłyszał delikatny głos. Odwrócił się i ujrzał  piękną Niewiastę z małym Dziecięciem na ręku. Pani w prawej  ręce trzymała  Różaniec Święty. Nic nie powiedziała, a jedynie spojrzała z miłością na przechodnia. Mężczyzna ukląkł przed Niewiastą, aby oddać Jej cześć. Od razu bowiem miał poznanie, że stanął przed samą Królową Niebios, Maryją. Mieszkańcy wioski Manaoag uwierzyli w te objawienia od razu i wybudowali w miejscu ukazywań Maryi mały kościółek. Sprowadzono też Figurę Matki Bożej, która to przypominała mieszkańcom, o objawieniu się Maryi w tym miejscu.

6. Objawienie to zostałoby zapewne zapomniane, gdyby nie wydarzenia późniejsze, które powiązano z tymże fenomenem. Matka Boża – jak twierdzą mieszkańcy tego regionu –  otoczyła swoim „płaszczem” te tereny, w czasie różnych zagrożeń. Kiedy  pewnego razu, jedno z górskich plemion – podpalające często wioski chrześcijańskie – próbowało wzniecić pożar w  Manaoag gradem płonących strzał nakierowanych na kościół, cudem nie doszło do tego nieszczęścia i kościół został ocalony.

7. Innym cudem – tym razem z 1698 roku – było ocalenie przez Maryję upraw przed pustoszącą pola ryżowe plagą szarańczy. Przelatujący rój szkodnika był tak wielki, że przyjmując formę wielkiej chmury, zaciemnił całe niebo. Na polu ustawiono wizerunek Matki Bożej, sprowadzony tutaj,  z Hiszpanii na początku XVII wieku przez o. Juana de San Jacinto. Zrozpaczeni mieszkańcy Manaoag,  postawili niewielki posąg na ziemi i błagali Maryję o pomoc. Ze zdumieniem ujrzeli, że owady niespodziewanie zaczęły atakować się nawzajem. Ostatecznie wzajemnie  się wyniszczyły.

8. W 1698 roku doszło też do innego cudu. W Niedzielę Wielkanocną, pożar nieznanego pochodzenia ogarnął całe miasto. Stopniowo zbliżał się do kościoła. Miejscowy proboszcz, zabrał Posąg Matki Bożej, aby ocalić Go przed zniszczeniem. Modlił się i błagał Maryję: „Matko Najświętsza, jeśli nie oszczędzisz kościoła od pożaru, rzucę się w płomienie wraz z Tobą, aby ogień pochłonął nas oboje". Gdy  ks. proboszcz wypowiedział te słowa, ogień natychmiast zagasł.

9. W 1706 roku – z kolei– upał wysuszył glebę i zniszczył sadzonki. Przez wiele dni niebo pozostawało bezchmurne. Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do Matki Bożej i ponownie zabrali Jej Figurę na pole. Już pierwszego dnia nowenny błagalnej – tuż po procesji z Figurą Matki Bożej – na niebie zaczęły się gromadzić chmury deszczowe. Niebo pociemniało i zaczęła się ulewa, która trwała wiele dni. Ziemia na nowo stała się żyzna, a uprawy zostały ocalone.

10. Opieka Maryi towarzyszyła temu miejscu także podczas II Wojny Światowej. W tym czasie spadły na kościół cztery bomby. Trzy spadły na patio i uszkodziły elewację, czwarta przebiła dach, lecz nie eksplodowała. Świątynia została cudownie ocalona.

11. Pielgrzymi z całego świata nawiedzają  często to sanktuarium. Wiele cudów wydarzyło się za przyczyną Matki Bożej z Manaoag. Dwudziestego pierwszego kwietnia 1921 roku nuncjusz papieski dokonał kanonicznej koronacji Posągu. Co dwadzieścia pięć lat Posąg Matki Bożej perygrynuje nie tylko w okolicy Manaoag, ale po wszystkich miejscowościach prowincji Pangasinan.

12.Jedno jest pewne, cel przyjścia Maryi w Manaoag jest zupełnie inny od powodu, dla którego ukazuje się Matka Najświętsza w Medziugorju.

Objawienia Matki Bożej  z Manaoag na tle innych objawień Maryjnych pokazują nam, że cele objawień Maryi mogą być różnorakie.  Jedynie głębsze spojrzenie na objawienia, może doprowadzić kogoś do odkrycia właściwego jego celu. Trzeba też pamiętać, że w wielu objawieniach podstawowe orędzia  są do siebie podobne, a jednak cele ich się różnią.

13. Niektóre z objawień Matki Bożej – i do takich należy Medziugorje – mogą mieć cele złożone i dlatego Maryja powiedziała, że na modlitwie możemy odkryć Jej prawdziwy powód przyjścia.Tą sytuację można by  porównać do szkoły, w której  również realizuje się różne cele w pracy pedagogicznej.  

14. Matka Boża z Medziugorja 29.11.1984 roku przedstawiła widzącym jeden z celów swojego przyjścia:

„Uświadomcie sobie,  ukochani moi,  że  jestem  waszą  Matką  i  przybyłam  na  ziemię,  by  was nauczyć  słuchać  z  miłością,  modlić  się  z  miłością".

Zauważamy też, że Gospa, przez swoje przesłania odkrywała światu stopniowo różne cele Jej ukazywań w Medziugorju.

Drugiego maja 1982 roku Maryja powiedziała: „Przyszłam, by wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni. Później nie będę się już objawiała na tej ziemi”.

Dwudziestego piątego lutego 2013 roku  Pani jeszcze inaczej sformułowała cel swojego przyjścia: „Drogie dzieci! I dzisiaj również wzywam was do modlitwy. Grzech pociąga was ku sprawom ziemskim,  a  ja przyszłam,  aby was prowadzić do świętości i spraw Bożych..."

15. Cele ukazywań Matki Bożej z Medziugorja  można odkrywać nie tylko bezpośrednio z wypowiedzi Maryi, ale w symbolice różnych zdarzeń,  odniesień biblijnych powiązanych z przekazywanymi treściami objawień, okoliczności które pośrednio wskazują na powód przychodzenia do świata Świętej Dziewicy.

Przykładowo: Jeśli Maryja powiedziała, że objawienia z Medziugorje są kontynuacją Fatmy, to poznając cel objawień Fatimskich jednocześnie znajdziemy odpowiedź: dlaczego Maryja ukazuje się w Medziugorju.

16. Szczególne znaczenie dla poznania celu przyjścia Maryi do świata ma początek ukazywań się Matki Bożej, ponieważ w starożytnej egzegezie Pisma Świętego Ojcowie Kościoła przywiązywali wagę do początku jakiegoś zdarzenia, a to ukazywało im sens całości dzieła. Możemy również przeprowadzić podobny typ analizy początku objawień, a odkryjemy bardzo wiele, o powodach nawiedzenia świata przez naszą Matkę i Królową.

17. Z racji tego że wnikliwie spojrzenie na objawienia Matki Bożej z Medziugorja przynosi nam coraz głębsze poznawanie Mądrości Bożej ukazywanej przez te objawienia, w tym krótkim rozważaniu zapewne tylko „dotykamy” tego problemu, a w następnych rozważaniach będziemy tę kwestię pogłębiać. Jeśli chcemy rzeczywiście wprowadzić w życie orędzia Królowej Pokoju z Medziugorja, musimy wnikać w głębię przekazu Maryjnego. Ważne jest też  znalezienie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Maryja ukazuje się w Medziugorju?

18. Orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju z Medziugorja, z 25.11.2014 roku:

„Drogie dzieci! Dziś, w szczególny sposób wzywam was do modlitwy. Módlcie się, kochane dzieci, abyście zrozumieli kim jesteście i dokąd powinniście iść. Nieście Dobrą Nowinę i bądźcie ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla tych wszystkich, którzy są bez miłości. Kochane dzieci, będziecie wszystkim i wszystko zrealizujecie jedynie jeśli się modlicie i będziecie otwarci na wolę Bożą, na Boga, który was pragnie prowadzić ku życiu wiecznemu. Jestem z wami i codziennie oręduję za wami przed moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.