Coroczne objawienie Ivance Ivanković Elez

 

Widząca Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2023 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku. Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku. Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 7 minut (18:38h - 18:45h). Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu widząca powiedziała:

Matka Boża przekazała następujące orędzie: "Dzieci, potrzebuję waszych modlitw. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!”

Matka Boża pobłogosławiła nas wszystkich.