Rok 2023

Orędzia Matki Bożej z 2023 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2023 r.

„Drogie dzieci! Razem ze mną módlcie się o pokój, bo szatan pragnie wojny i nienawiści  w sercach i narodach. Dlatego módlcie się i poświęćcie wasze dni poprzez post i pokutę, aby Bóg dał wam pokój. Przyszłość jest na rozdrożu, bo współczesny człowiek nie pragnie Boga. Dlatego ludzkość zmierza ku upadkowi. Wy, dzieci, jesteście moją nadzieją. Módlcie się razem ze mną, by się zrealizowało to, co rozpoczęłam w Fatimie i tutaj. Módlcie się i dawajcie świadectwo o pokoju w waszym otoczeniu i bądźcie ludźmi pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2023 r.

„Drogie dzieci! Nawracajcie się i obleczcie się w pokutne szaty oraz osobistą, głęboką modlitwę i w pokorze proście Wszechmogącego o pokój. W tym czasie łaski Szatan chce was uwieść, ale wy, dzieci, patrzcie na mojego Syna i podążajcie za Nim na Kalwarię, poprzez wyrzeczenia i post. Jestem z wami, bo Wszechmogący mi pozwala, bym was kochała i prowadziła ku radości serca, w wierze, która wzrasta dla wszystkich tych, którzy Boga kochają ponad wszystko. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2023 r.

„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie was czasem modlitwy.”

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2023 r.

"Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i radość zmartwychwstałego Jezusa wszystkim, którzy są daleko od modlitwy, aby miłość Jezusowa, poprzez wasze życie, przemieniła ich w nowe życie nawrócenia i świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2023 r.

 "Drogie dzieci! Wzywam was, abyście poszli na łono natury i modlili się, by Najwyższy mówił do waszego serca i byście poczuli moc Ducha Świętego, by dawać świadectwo miłości, którą Bóg ma dla wszelkiego stworzenia. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

 Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2023 r.

 „Drogie dzieci! Najwyższy mi pozwolił, abym była między wami, żebym się za was modliła, abym była [dla] was Matką i schronieniem. Dzieci, wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, a Bóg obdarzy was pełnią błogosławieństwa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2023 r.

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski, w którym Najwyższy posyła mnie do was, abym was kochała i prowadziła drogą nawrócenia, ofiarujcie wasze modlitwy i ofiary, za wszystkich, którzy są daleko i nie poznali Bożej miłości. Dzieci , bądźcie świadkami miłości i pokoju dla wszystkich niespokojnych serc. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2023 r.

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy sercem. Dzieci, niech wasze serca, będą wzniesione w modlitwie w stronę nieba, aby wasze serce poczuło Boga miłości, który was leczy i kocha niezmierną miłością. Dlatego jestem z wami, abym was prowadziła drogą nawrócenia serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2023 r.

„Drogie dzieci! Wzywam was do intensywnej modlitwy. Modernizm chce wniknąć do waszych myśli i ukraść wam radość modlitwy i spotkania z Jezusem. Drogie moje dzieci, odnówcie modlitwę w waszych rodzinach, żeby moje matczyne serce było radosne jak [w czasie] pierwszych dni, gdy was wybrałam i modlitwa trwała dzień i noc, a niebo nie milczało, lecz obficie darowało temu miejscu pokój i błogosławieństwo. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 25 października 2023 r.

 „Drogie dzieci! Wiatry zła, nienawiści i niepokoju wieją po ziemi, by niszczyć życia. Dlatego Najwyższy posłał mnie do was, abym was prowadziła drogą pokoju i jedności z Bogiem i z ludźmi. Wy, kochane dzieci, jesteście moimi wyciągniętymi rękoma: módlcie się, pośćcie i ofiarujcie wyrzeczenia w intencji pokoju. To skarb, którego pragnie każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie“

Orędzie z 25 listopada 2023 r.

 „Drogie dzieci! Niech ten czas będzie przeplatany modlitwą o pokój i dobrymi uczynkami, aby można było odczuć radość oczekiwania [na] Króla Pokoju w waszych sercach, rodzinach i na świecie, któremu brak nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie z 25 grudnia 2023 r.

"Drogie dzieci! Niosę wam mego Syna Jezusa, by wypełnił pokojem wasze serca, gdyż On jest Pokojem. Dzieci, szukajcie Jezusa w ciszy swego serca, aby narodził się ponownie. Świat potrzebuje Jezusa, dlatego dzieci szukajcie Go poprzez modlitwę, bo On codziennie daje się każdemu z was.”

Dziś Matka Boża przyszła odświętnie ubrana z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Jezus wyciągnął rękę na znak błogosławieństwa, a Matka Boża modliła się nad nami w języku aramejskim.