Rok 2023

Orędzia Matki Bożej z 2023 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2023 r.

„Drogie dzieci! Razem ze mną módlcie się o pokój, bo szatan pragnie wojny i nienawiści  w sercach i narodach. Dlatego módlcie się i poświęćcie wasze dni poprzez post i pokutę, aby Bóg dał wam pokój. Przyszłość jest na rozdrożu, bo współczesny człowiek nie pragnie Boga. Dlatego ludzkość zmierza ku upadkowi. Wy, dzieci, jesteście moją nadzieją. Módlcie się razem ze mną, by się zrealizowało to, co rozpoczęłam w Fatimie i tutaj. Módlcie się i dawajcie świadectwo o pokoju w waszym otoczeniu i bądźcie ludźmi pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2023 r.

„Drogie dzieci! Nawracajcie się i obleczcie się w pokutne szaty oraz osobistą, głęboką modlitwę i w pokorze proście Wszechmogącego o pokój. W tym czasie łaski Szatan chce was uwieść, ale wy, dzieci, patrzcie na mojego Syna i podążajcie za Nim na Kalwarię, poprzez wyrzeczenia i post. Jestem z wami, bo Wszechmogący mi pozwala, bym was kochała i prowadziła ku radości serca, w wierze, która wzrasta dla wszystkich tych, którzy Boga kochają ponad wszystko. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2023 r.

„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie was czasem modlitwy.”

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2023 r.

"Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i radość zmartwychwstałego Jezusa wszystkim, którzy są daleko od modlitwy, aby miłość Jezusowa, poprzez wasze życie, przemieniła ich w nowe życie nawrócenia i świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2023 r.

 

"Drogie dzieci! Wzywam was, abyście poszli na łono natury i modlili się, by Najwyższy mówił do waszego serca i byście poczuli moc Ducha Świętego, by dawać świadectwo miłości, którą Bóg ma dla wszelkiego stworzenia. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".