Odnośnie Portalu

Copyright © 2023 Medziugorje "Mir" - Polski Serwis Informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Medjugorje e-cards

Rok 2023

Orędzia Matki Bożej z 2023 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2023 r.

„Drogie dzieci! Razem ze mną módlcie się o pokój, bo szatan pragnie wojny i nienawiści  w sercach i narodach. Dlatego módlcie się i poświęćcie wasze dni poprzez post i pokutę, aby Bóg dał wam pokój. Przyszłość jest na rozdrożu, bo współczesny człowiek nie pragnie Boga. Dlatego ludzkość zmierza ku upadkowi. Wy, dzieci, jesteście moją nadzieją. Módlcie się razem ze mną, by się zrealizowało to, co rozpoczęłam w Fatimie i tutaj. Módlcie się i dawajcie świadectwo o pokoju w waszym otoczeniu i bądźcie ludźmi pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2023 r.

„Drogie dzieci! Nawracajcie się i obleczcie się w pokutne szaty oraz osobistą, głęboką modlitwę i w pokorze proście Wszechmogącego o pokój. W tym czasie łaski Szatan chce was uwieść, ale wy, dzieci, patrzcie na mojego Syna i podążajcie za Nim na Kalwarię, poprzez wyrzeczenia i post. Jestem z wami, bo Wszechmogący mi pozwala, bym was kochała i prowadziła ku radości serca, w wierze, która wzrasta dla wszystkich tych, którzy Boga kochają ponad wszystko. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2023 r.

„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie was czasem modlitwy.”