Koniec badań Komisji watykańskiej

Watykańska komisja d/s fenomenu Medziugorja zakończyła swoje badania i wyniki zostały przedłożone papieżowi. Komisja została powołana w 2010 r. przez papieża Benedykta XVI i przewodniczył jej kard. Camillo Ruini. Najprawdopodobniej Ojciec święty Franciszeek zajmie w tym roku ostateczne stanowisko, jak twierdzi Kard. Vinko Puljić:

 

- Przez cztery lata Komisja spotykała się w celu stwierdzenia, czy przed ponad trzydziestoma laty dzieci w Medziugorju rzeczywiście zobaczyły Matkę Bożą.

Kard. Vinko Puljić:
My jako Komisja jesteśmy związani tajemnicą dotyczącą metod prac i rezultatów prac, gdyż nasza opinia nie jest brana pod uwagę jako decydująca, lecz tylko jako materiał badawczy.

- O tym czy miejsce objawień i miejsce święte modlących się mogłoby zostać takim ogłoszone zdecyduje papież Franciszek.

Kard. Vinko Puljić:
Ojciec Święty jest niezależny, On może samodzielnie zdecydować tak , jak zdecyduje. Mogę tylko oczekiwać, że w tym roku Ojciec Święty zajmie ostateczne stanowisko.

- A na Jego decyzję czeka się cierpliwie.

Ojciec Marinko Šakota:
Jaką decyzję i kiedy podejmie Papież i jaka ona będzie, to pozostawiamy Jemu, to znaczy, jesteśmy w pełni otwarci na Jego decyzje.

- Dla miejscowych, wątpliwości nie ma. Matka Boża ukazała się tutaj (…) Trudno oszacować jak wiele osób faktycznie odwiedziło Medziugorje. Oczekuje się, że tylko w tym roku będzie ich milion, a ci którzy przyjeżdżają, wierzą w świętość tego miejsca.