Wszyscy widzący z Medziugorja przesłuchani

 

Kardynał Ruini na audiencji u Papieża. Komisja wysłuchała w Watykanie wszystkich widzących

 

Andrea Tornielli - watykanista

Watykan (27. 02. 2012 r.)

  • 88a416a128a4f83031c3fcb242a1c42b

     Jeszcze sześć-siedem miesięcy prac. Następnie, do końca tego roku, międzynarodowa Komisja badawcza objawień z Medziugorja, kierowana przez kardynała Camilla Ruiniego, zakończy swe prace i zaprezentuje przyjęte stanowisko Kongregacji Nauki Wiary, a następnie Benedyktowi XVI. Dzisiaj rano kardynał został przyjęty na audiencji przez Papieża, aby rozmawiać o rozwoju badań.

 

     Kiedy Ratzinger ustanowił ten zespół badawczy na początku 2010 roku, dyrektor Sali Prasowej Stolicy Apostolskiej powiedział, że «to nie sama komisja podejmuje decyzje, czy wyraża ostateczne stanowisko, jednakże oferuje ona wyniki swoich badań, własną ocenę Kongregacji, która następnie podejmie decyzję odnośnie przypadku».

     W czasie pierwszych objawień w Medziugorju została powołana Komisja diecezjalna, która przekazała później odpowiedzialność Konferencji Episkopatu Jugosławii. Ta jednakże nie zdołała opowiedzieć się za nadprzyrodzonością zjawisk bądź jej brakiem, ogłaszając w 1991 r. deklarację «non constat de supernaturalitate», czyli «nie stwierdza się, ani też nie wyklucza nadprzyrodzoności»: chodzi o klasyczne wyrażenie ostrożności, jako że biskupi nie byli w stanie ani uznać nadprzyrodzonego charakteru zjawisk, ani odrzucić go; oznak, że jeśli nie było wystarczających elementów, aby powiedzieć «tak», to nie było też dowodów, że jest to oszustwo, tak jak twierdził biskup z Mostaru.

     Werdykt w zawieszeniu, otwarty na dalsze zgłębianie, nie brzmi ani «tak», ani «nie». W pierwszym wypadku, de facto, deklaracja stwierdzałaby, że «wiadoma jest nadprzyrodzoność», zatwierdzając w ten sposób oficjalne uznanie. W drugim przypadku, tym negatywnym, stwierdzałaby, że «wiadomy jest brak nadprzyrodzoności», czyli, że upewniono się, że fenomen nie jest nadprzyrodzony.

     To biskupi Bośni i Hercegowiny poprosili Kongregację do spraw Doktryny Wiary aby zapanować nad sytuacją. Do komisji należy sześciu kardynałów: oprócz wymienionego już Ruiniego, jest Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, salezjanin Angelo Amato; Jozef Tomko, Prefekt emerytowany Propagandy Fide; Vinko Pulijc, arcybiskup Sarajewa oraz Josip Bozanić, arcybiskup Zagrzebia, Julian Herranz, Prezes emerytowany Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Wraz z nimi, teologowie oraz eksperci w mariologii.

     Jak wiadomo, zdecydowanie przeciwny objawieniom był Pavao Žanić, biskup Mostaru, którego diecezjalnej kompetencji sądowej podlegało Medziugorje w czasie pierwszych objawień, które miały miejsce w 1981 r. Przeciwny jest także jego następca, Ratko Perić. (zob. artykuł) Ostatnio niektóre dokumenty wydobyte z archiwów wykazały, że tajne służby reżimu komunistycznego Jugosławii próbowały wpłynąć negatywnie na ówczesne władze kościelne. Komisja kierowana przez Ruiniego spotkała się już z wszystkimi widzącymi, wezwanymi potajemnie do Rzymu. Spotkania odbyły się w jednej z sal Kongregacji Nauki Wiary, gdzie przechowywane jest także archiwum zespołu badawczego. Członkowie komisji zwykli umawiać się z dużym wyprzedzeniem na spotkania, tak aby mogli być wszyscy obecni. W ten sposób, począwszy od ubiegłego czerwca, zostali wysłuchani i przepytani najpierw Ivanka, następnie Vicka i pod koniec 2011 r. Mirjana, oraz Marija (oddzielnie, ale tego samego dnia). W minionych dniach zostali przesłuchani Ivan oraz Jakov.

     Kardynał Vinko Pulijc, w niedawnej deklaracji publicznej, zapowiedział zakończenie prac w ciągu roku. W chwili obecnej nie jest możliwe przewidzenie końcowego osądu. Widzący zrobili ogólnie dobre wrażenie na członkach Komisji, jednakże końcowym wynikiem uważanym chwilowo za najbardziej prawdopodobny jest powtórzenie osądu w zawieszeniu z 1991 roku, czyli, że «nie jest wiadoma nadprzyrodzoność», a więc bez wyraźnego opowiedzenia się za nią lub przeciw.

     Objawienia, które rozpoczęły się 24 czerwca 1981 r., trwają wciąż, choć w sposób ograniczony, dla niektórych z widzących, którzy zapewniają, że spotykają Matkę Bożą o określonej godzinie dnia, gdziekolwiek się znajdują. Maryja przedstawia się jako «Królowa Pokoju», zaczęła objawiać się w parafii, prowadzonej przez braci franciszkanów, a miejscowość Medziugorje, do której wciąż jeszcze dzisiaj trudno dostać się, przyciągnęła miliony osób, pomimo publicznego wypierania się objawień przez biskupów z Mostaru. W 1998 r., ówczesny Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, Tarcisio Bertone, wyjaśnił, że pielgrzymki są dozwolone, «pod warunkiem, że nie będą uznane za uwierzytelnienie rozwijających się wydarzeń oraz, że wymagają jeszcze sprawdzenia przez Kościół». (zob. artykuł) Wiele osób świadczy, z drugiej strony, o tym, że odkryły na nowo wiarę i, że wróciły z Medziugorja odmienione.

 

Watikan Insider