Kardynał Camillo Ruini, przewodniczącym komisji w sprawie Medziugorja

 

Papież wyznaczył jednego ze swoich najbardziej lojalnych współpracowników na szefa komisji badawczej do przeprowadzenia dochodzenia w Medziugorju. Kardynał Camillo Ruini, znany ze swojej pracy i dyskrecji, zapytany, jak będzie postępował, zareagował w następujący sposób:

 

"Nie, ale ja nie mogę o tym rozmawiać".

 

Przez ostatnie 17 lat Camillo Ruini był Wikariuszem Diecezji Rzymskiej oraz przewodniczącym włoskiego episkopatu. W tym czasie działał na rzecz promocji obecności katolików w życiu publicznym.

 

Jan Paweł II uważał go za inteligentnego, pełnego serca i odwagi w stosowaniu się do nauczania Kościoła.

 

Benedykt XVI podkreślił jego współpracę i optymizm w trudnych momentach w relacjach z papieżami.

 

Obecnie zaś ten filozof i profesor teologii dogmatycznej, będzie miał obowiązek informować Benedykta XVI o jednym ze zjawisk, które przyciąga rzesze katolików na całym świecie: opisywane w mediach objawienia Dziewicy Maryi w Medziugorju na terenie Bośni-Hercegowiny.

 

Rome Reports