Wokół tajemnicy Medziugorja

 

 Wokół tajemnicy Medziugorja

 

 Biskup Roberto Cavallero:
"Ojcze święty, właśnie przyjechałem z Medziugorja"

Jan Paweł II:
"Czy wasza Eminencja wierzy?"

 Biskup Roberto Cavallero:
"Tak Ojcze święty. A czy Ty, Ojcze święty, wierzysz?"

Jan Paweł II:
"Wierzę...wierzę...wierzę"

 

4.1. Zasadniczy cel objawień oraz wprowadzenie w ich treść

 

"Wokół tajemnicy Medziugorja" to nowa książka o słynnych objawieniach na Bałkanach podana w sposób syntetyczny, komunikatywny i bogata w liczne przypisy. Autor - Marek Baron wyraźnie oddziela fakty od opinii – opisuje precyzyjnie, krok po kroku: historię objawień, ich treść i znaczenie; dokonuje też przeglądu inicjatyw wspólnotowych i medialnych, inspirowanych objawieniami w Medziugorju; na koniec (w obszernym rozdziale) analizuje badania, które nad tym fenomenem prowadzi Kościół katolicki. Książkę wzbogacają świadectwa (także samego autora) oraz zdjęcia. Książkę można nabyć w wydawnictwie Pod Tytułem: http://www.podtytulem.pl/wydane-ksiazki/

Poniżej prezentujemy fragment książki bez uwzględniania bogatej bibliografii:

„Musicie wiedzieć, że jest tylko jeden Bóg i tylko jeden Po-średnik, Jezus Chrystus". „(...) gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, płakalibyście ze szczęścia". 26 czerwca 1981 r., podczas drugiego spotkania z widzącymi, Matka Boża wyjawiła powód swoich objawień w następujących słowach: „Pragnę być z wami, aby nawrócić i pojednać cały świat". Chwilę po tym objawieniu (doświadczyli go wszyscy widzący) - Marija, schodząc ze wzgórza, zobaczyła po raz kolejny Królową Pokoju, która powiedziała do niej: „Pokój, pokój, pokój, pojednajcie się! Tylko pokój! Zawrzyjcie pokój z Bogiem i między sobą nawzajem. W tym celu musicie wierzyć, modlić się, pościć i przystępować do spowiedzi" (Matka Boża gorzko płakała, przekazując to orędzie, a Marija ujrzała wielki drewniany krzyż, który znajdował się za Królową Pokoju).

Najświętsza Maryja Panna przychodzi do Medziugorja jako kochająca Matka, posłana przez Boga do swoich dzieci. Podczas objawień przyjęła tytuł Królowej Pokoju. Chce, aby pokój Boży zagościł w naszych sercach. Następnie zaowocuje on pokojem w naszych rodzinach i pomiędzy narodami. Jedynie Bóg może dać prawdziwy pokój, dlatego głównymi sposobami, aby go osiągnąć, jest nawrócenie, modlitwa, post i pokuta. 28 czerwca 1981 r. Maryja zapytana przez widzących, czego pragnie, odpowiedziała: „Niech lud wierzy i wytrwale wyznaje wiarę . Tymi słowami Królowa Pokoju podkreśliła wartość wiary; wskazała, że wymaga ona od nas pewnego trudu oraz - że jest zagrożona. Matka Boża z Medziugorja, przychodząc na ziemię, niesie dobrą nowinę o tym, że Bóg jest Miłością, że Chrystus oddał życie z miłości do człowieka na drzewie krzyża. W słowach licznych orędzi pragnie nam powiedzieć, iż Bóg jest naszym Ojcem oraz jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Chce pokazać nam drogę do nieba.

 „Matka Boża wielokrotnie podkreślała, że Bóg chce zbawienia wszystkich i że to On zbawia człowieka (Jezus jest naszym zbawieniem)". Maryja zanosi do nieba wszystkie nasze ofiary i modlitwy. Oręduje za nami. W czasie jednego z objawień wezwała, aby oddać się Jej Niepokalanemu Sercu indywidualnie oraz we wspólnotach rodzin i parafiach, tak aby poprzez Jej ręce całkowicie należeć do Boga. Królowa Pokoju prosi, abyśmy Boga umieścili na pierwszym miejscu w naszym życiu. Zachęca, abyśmy otworzyli serca i ofiarowali swe życie Jezusowi, by On działał i umocnił nas w wierze. Matka Boża ogromnie cierpi z powodu dusz, które gubią się w grzechu. W wielu orędziach, przestrzegała przed szatanem i jego działaniem. Dawała wskazówki, jak go pokonać w walce duchowej, która toczy się w każdym ludzkim sercu na całym świecie. Królowa Pokoju wielokrotnie powtarzała, że dopóki trwają objawienia, na świecie panuje czas łaski i nawrócenia. To pora, aby zdecydować się na Boga. Ona oczekuje od nas otwartości serca i pragnie poprowadzić nas duchowo. Każdy z nas jest bardzo ważny w wielkim planie zbawienia ludzkości. Każdy z nas został wybrany przez Boga. Nasza rola jest więc ogromna. Osobista modlitwa pomoże zrozumieć plan Boży względem nas. Matka Boża jest z nami, aby w pełni go urzeczywistnić. Nasz wkład jest niezbędny. W jednym z orędzi wzywa do poświęcenia swojego życia za zbawienie świata. Jednak Maryja - co podkreśliła podczas pewnego objawienia - nie chce nas do niczego zmuszać, szanuje naszą wolność. Orędzia są Jej propozycją dla nas.

 

4.2. Nawrócenie

 

„Przyszłam, by wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni. Potem nie będę objawiać się więcej na ziemi". Nawrócenie w Biblii to metanoia - a więc z greckiego - przemiana myślenia. Chodzi o to, byśmy nasze rozumowanie podporządkowali temu, co jest zawarte w Biblii i nauczaniu Kościoła, a nie temu, co pochodzi tylko od ludzi. Nawrócenie jest najważniejszym, wielokrotnie powtarzanym orędziem, jakie Matka Boża przekazała w Medziugorju. Przynaglenie to jest szczególnie poruszające, gdy wraz z nim pojawia się ostrzeżenie przed karą Bożą za grzechy świata oraz nawiązanie do wydarzeń, jakie będą miały miejsce na świecie, jeśli ludzkość się nie nawróci. Królowa Pokoju podkreśliła, że teraz jest czas pokuty i powrotu do Boga. Dopóki objawienia trwają, na świecie panuje czas łaski. Wybór Boga w naszym życiu jest niezbędny do pełnego nawrócenia. Królowa Pokoju pragnie prawdziwej przemiany naszego wnętrza, a więc takiej, która wpłynie na nasze życie i postępowanie. Zaznacza, że nawrócenie jest procesem wymagającym długiego czasu. Wzywa, abyśmy stale i z radością pracowali nad naszą wewnętrzną przemianą i dzięki temu byli znakiem miłości Bożej dla innych ludzi. Podkreśla, że swoimi modlitwami możemy wyprosić u Boga dar nawrócenia dla bliźniego. Zachęca, abyśmy modlili się w tej intencji za innych. Poza tym nasze świadectwo może być znakiem i bodźcem do przemiany wewnętrznej dla osób z naszego otoczenia. „Maryja raduje się nawróceniem każdego człowieka".

 

4.3. Modlitwa

 

„Drogie dzieci! Ponownie wzywam was do modlitwy sercem. Jeśli modlicie się, drogie dzieci, sercem, stopi się lód w waszych braciach i znikną wszelkie przeszkody. Nawrócenie będzie łatwe dla wszystkich, którzy będą chcieli je przyjąć. To jest dar, który musicie wymodlić dla swojego bliźniego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie" .

Modlitwa jest jednym z tematów najczęściej pojawiających się w orędziach Królowej Pokoju. Usilnie i nieustannie do niej nawołuje. Nazywa Medziugorju miejscem modlitwy. Maryja przypomina, że właśnie modlitwą można wyprosić wszelkie dary. Podstawowym celem wezwania do modlitwy i pokuty jest ocalenie dusz. W Medziugorju Matka Boża pragnie nauczyć nas modlić się z miłością. Chce, aby modlitwa stała się naszym życiem, a nasze życie stało się modlitwą. Modlitwa ma być dla nas potrzebą, radością oraz najważniejszym elementem w życiu rodzinnym. Nasze modlitwy i posty sprawiają Maryi radość, więc wielokrotnie dziękowała za nie w czasie objawień.

Matka Boża pragnie, abyśmy modlili się sercem, z wiarą i z miłością . Modlitwa taka jest darem Bożym, nie zaś umiejętnością, którą możemy przyswoić. W uzyskaniu tej łaski pomaga szczere pragnienie spotkania z Bogiem na modlitwie, czas zarezerwowany na rozmowę z Nim. Warto wtedy wymawiać ze spokojem i zrozumieniem słowa takich modlitw jak „Ojcze Nasz" czy „Zdrowaś Maryjo" oraz starać się, by płynęły one z naszego serca. Królowa Pokoju w jednym ze swoich orędzi zapewniła, że kiedy ktoś będzie modlić się z serca, to w jego życiu wydarzą się cuda i będzie potrafił przebaczyć tym, którzy przeciw niemu zawinili. Matka Boża, często nawołując nas do modlitwy, pragnie, byśmy zwiększyli czas na nią przeznaczony oraz wzmocnili w sobie pragnienie modlitwy i trwania w kontakcie z Bogiem, a także wchodzili nieustannie w stan ducha przepojony modlitwą.

 

Modlitwa jest rozmową z Bogiem, słuchaniem Go, spotkaniem z Nim. Trzeba się do niej przygotować. Na początku, jeśli na sumieniu ciążą jakieś grzechy, należy je usunąć, bo utrudniają one wejście w pełnię modlitwy. Jeśli nasz spokój zakłócają pewne troski, powinniśmy oddać je Bogu. Należy także unikać rozproszeń w czasie modlitwy. To czas, kiedy trzeba być cierpliwym i wytrwałym. Warto zaczynać i kończyć każdy dzień (oraz różne zajęcia w ciągu dnia) modlitwą. Poza tym korzystnie jest przeplatać cały dzień krótkimi i gorącymi modlitwami. Kiedy się modlimy, nasze serce jest otwarte, a Bóg kocha nas szczególną miłością i udziela wyjątkowych łask. Jeśli ktoś jest ateistą, niech poświęca codziennie pięć minut na rozmyślanie o Bogu, w którego nie wierzy. To pomoże mu przyjąć dar wiary.

 

Królowa Pokoju wiele mówi także o dobrach, jakie przynosi modlitwa. Należą do nich m.in. przemiana świata na lepsze i zapanowanie w nim miłości, bycie blisko Boga i otrzymanie pragnienia wieczności, umocnienie wiary, otwarcie na natchnienia Boże oraz wdzięczność Bogu za otrzymane łaski, odkrycie radości i wielkości życia, jakie daje nam Bóg. Otrzymamy również pokój, radość i poznanie tego, co jest w nas złe, byśmy mogli się z tego oczyścić; odczujemy obecność Boga i Maryi, poznamy wielkość Boga, Jego wolę i rozpoznamy nasze powołanie.

 

Modlitwa pomaga poznać miłość Boga i Maryi. Dzięki niej umiłujemy bardziej Kościół i innych ludzi . Zniszczymy także wszelkie zło, oprzemy się pokusie materializmu, zrozumiemy znaki czasu i cel przyjścia Maryi; będziemy w stanie żyć Jej orędziami, wyzbędziemy się lęku dotyczącego przyszłości; odkryjemy Boga w modlitwie, a wraz z Nim sens naszego życia. Poznamy wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji. Ponadto będziemy w stanie zapanować nad własną wolą i odkryjemy wolę Bożą w najmniejszych rzeczach. Kiedy będziemy się modlili, Bóg udzieli nam potrzebnych łask, a każdy dzień zostanie przez nas zdecydowanie lepiej przeżyty. „Modlitwa zapewnia ludziom ochronę przeciwko działaniom szatana, pomoże przejść pomyślnie wszelkie próby oraz zwyciężyć zło. Modlący się będą zdolni z miłością akceptować innych i wybaczać uczynione zło. Maryja wzywa nas także do modlitwy za tych, którzy są pod wpływem szatana - po to, aby mogli być uratowani". Modlitwa pomaga również w owocnym przygotowaniu się do przeżycia świąt czy uroczystości. Otrzymamy w niej ponadto błogosławieństwo, odpoczynek, siłę oraz większą wrażliwość na słowo Boże. Natomiast dzięki wierze i modlitwie połączonej z postem można bardzo skutecznie upraszać uzdrowienie i łagodzenie kar Bożych. Jednak znużenie w modlitwie i poście sprawia, że tracimy wcześniej otrzymane różnorakie łaski.

W początkowym okresie objawień Matka Boża wzywała do codziennego odmawiania następujących modlitw: „Wierzę w Boga", 7x „Ojcze Nasz", 7x „Zdrowaś Maryjo" oraz 7x „Chwała Ojcu" (7x „Ojcze Nasz", 7x „Zdrowaś Maryjo" oraz 7x „Chwała Ojcu", odmawiane przez wiele pokoleń Chorwatów, były w II połowie XX w. zaniedbywane. Królowa Pokoju nawiązała do tej tradycji. Poprosiła jednak, aby dodawać na początku modlitwę „Wierzę w Boga"). Wyżej wymienione modlitwy, wspólnie odmawiane, określane są dziś (w Medziugorju) jako Koronka Pokoju. Następnie - oprócz wyżej wspomnianej modlitwy Maryja zaprosiła do codziennego odmawiania jednej części różańca, zaś - po pewnym czasie - już wszystkich trzech części. Zaleca tę modlitwę szczególnie rodzinom i kapłanom. Pragnie, aby stała się ona dla nas życiem i abyśmy odmawiając ją, rozważali żywot Jezusa. Zapewnia, że różańcem zwyciężymy szatana.

Królowa Pokoju wzywa także, abyśmy wzięli krzyż Chrystusa w swoje ręce i rozważali jego rany (otrzymujemy wtedy wielkie łaski). Wzywa również, aby prosić o dar Ducha św. Kiedy On przychodzi, nastaje pokój. Wszystko wokół przemienia się . Kto Go ma, ten ma wszystko . Duch św. uzdalnia nas do modlitwy sercem. Potrafi On dokonać przemiany „serca z kamienia" w „serce z ciała". „Matka Boża zachęca, aby prosić o zesłanie Ducha św. - na nas, na całe rodziny i parafie". Królowa Pokoju podkreśla także wartość modlitwy w rodzinie, modlitwy wspólnotowej oraz potrzebę powstawania wspólnot modlitewnych we wszystkich parafiach .

Podczas analizy intencji modlitewnych Królowej Pokoju trzeba brać pod uwagę okoliczności oraz czas ich podania, gdyż te czynniki mogą mieć wpływ na ich treść. Maryja zachęca do modlitwy w różnych intencjach, m.in. za rodziny, Kościół, Ojca Świętego, o jedność chrześcijan, o zbawienie świata, za dzieci nienarodzone, kapłanów, chorych, dusze czyśćcowe, za nieprzyjaciół, grzeszników i niewierzących, o pokój, o dar miłości, wiary, modlitwy, postu, za młode pokolenie, o realizację planów Matki Bożej, a także - ogólnie mówiąc - w Jej intencjach (tzn. w tych, które - według Niej - są potrzebne Kościołowi i światu). Królowa Pokoju podkreśla, że potrzebuje naszych modlitw. „Dzięki nim może Ona pomóc innym wejść na drogę nawrócenia, oddalić moc złego ducha i zbliżyć wszystkich ludzi do swego Niepokalanego Serca". Matka Boża prosi również, abyśmy byli wierni modlitwie, nawet kiedy chorujemy lub jesteśmy bardzo zmęczeni .

 

4.4. Eucharystia

 

„Msza św. jest największą modlitwą Boga (Bożą). Nigdy nie zdołacie pojąć jej wielkości. Dlatego musicie być doskonali i pokorni na Mszy i musicie się do niej przygotowywać" . Królowa Pokoju zachęca, aby Msza św. stała się dla nas życiem. Zachęca abyśmy często na nią uczęszczali i przystępowali do Komunii św. W czasie odpowiednio przeżytej przez nas Eucharystii otrzymujemy ogromne łaski i dary. Codzienne w niej uczestnictwo sprawi, że poczujemy pragnienie świętości i będziemy coraz doskonalsi. Matka Boża pragnie, aby Msza św. była dla nas przeżyciem Boga, a także byśmy uczestniczyli w niej świadomie. Ważne jest, aby droga do kościoła była czasem przygotowania do Eucharystii. Powinniśmy uczestniczyć w niej z miłością i radością oraz unikać rozproszeń. Komunię św. należy przyjmować z czystym i otwartym sercem oraz złożyć odpowiednie dziękczynienie.

Królowa Pokoju wzywa także do adorowania Najświętszego Sakramentu w parafiach. Otrzymujemy wtedy wyjątkowe łaski. Jesteśmy wówczas zjednoczeni z całym światem. Poznajemy Jezusa, stajemy się Jego przyjaciółmi. Zjednoczenie z Chrystusem będzie naszą radością i staniemy się świadkami jego miłości w świecie. Matka Boża zapewnia także, że jest zawsze obecna przy Jezusie adorowanym w Najświętszym Sakramencie. W związku z Jego realną obecnością w Eucharystii, Maryja podkreśliła wyjątkowość takich miejsc jak kościoły, mówiąc że przez dzień i noc mieszka w nich Bóg. „Można powiedzieć, że poprzez mówiące o Eucharystii orędzia Maryja zabiega, aby człowiek umiłował Jezusa - w szczególny sposób obecnego w Najświętszym Sakramencie. Matka Boża zalecając wierzącym, by żyli Mszą św., by adorowali Najświętszy Sakrament; stawia jako nadrzędny cel wzrastanie w miłości, jaką każdy może czerpać od Boga, który jest miłością".

 

4.5. Post

 

„Proszę was, byście zwyciężyli szatana. Bronią, którą można go zwyciężyć, jest post i modlitwa". Post jest kolejnym tematem poruszanym w orędziach. Początkowo Królowa Pokoju prosiła o post o chlebie i wodzie w piątek. Po pewnym czasie poprosiła o drugi dzień postu - w środę. Widzimy tutaj, jak Maryja, mądra i dobra Matka, stopniowo stawia coraz wyższe wymagania swoim dzieciom. W przypadku, gdy dana osoba nie ma siły pościć o chlebie i wodzie, może zrezygnować z różnych rzeczy, takich jak: telewizja, alkohol, papierosy czy inne przyjemności. Jednak wyżej wspomniany post o chlebie i wodzie jest najlepszy. Osoby, które nie mają możliwości, aby pościć, mogą zastępować tę formę pokuty modlitwą, miłosierdziem i spowiedzią. Dotyczy to tylko ludzi chorych, gdyż poza nimi wszyscy są wezwani do postu. Królowa Pokoju zachęca, aby pościć z serca.

 

Opisywana forma pobożności wzmacnia wiarę, a w połączeniu z modlitwą może nawet powstrzymać wojny, zawiesić prawa natury. Modlitwa i post łagodzą kary Boże oraz stanowią bardzo skuteczną broń przeciw szatanowi (por. Mt 17, 21). Matka Boża zachęca, aby modlić się i pościć m.in. w intencji uzdrowienia chorych. „Maryja wzywa do modlitwy i postu nie tylko poszczególne osoby, ale również całe rodziny. Akcentuje Ona znaczenie tego właśnie apelu: modlitwa i post stają się bowiem znakiem dla środowiska, w którym te osoby je praktykują".

 

4.6. Sakrament pokuty i pojednania

 

„Drogie dzieci! Dzisiaj wszystkich was pragnę otulić moim płaszczem i poprowadzić drogą nawrócenia. Drogie dzieci, proszę was, oddajcie Panu całą swoją przeszłość, wszystko zło, które nagromadziło się w waszych sercach. Pragnę, by każdy z was był szczęśliwy, a z grzechem nikt [szczęśliwy] być nie może. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, a w modlitwie poznacie nową drogę radości. Radość objawi się w waszych sercach i w ten sposób będziecie radosnymi świadkami tego, czego od każdego z was oczekujemy, Ja i mój Syn. Błogosławię was! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie". Królowa Pokoju w swoich orędziach porusza także temat spowiedzi św. W czasie jednego z objawień powiedziała, że sakrament pokuty powinien być pierwszym aktem nawrócenia, po którym powinniśmy zdecydować się na świętość. Matka Boża wzywa, abyśmy poprzez spowiedź oddali Bogu całe zło, które nagromadziło się w naszych sercach, gdyż z grzechem nie będziemy szczęśliwi. Podczas przystępowania do tego sakramentu otrzymujemy łaskę, która otwiera nasze serca i przemienia nas. Jezus staje się wtedy naszą prawdą i pokojem . Królowa Pokoju wzywa, aby korzystać ze spowiedzi co miesiąc, zwłaszcza w pierwszą sobotę. Stwierdza, że comiesięczna spowiedź będzie lekarstwem dla Kościoła zachodniego.

 

4.7. Pismo św.

 

„(...) módlcie się, czytajcie Pismo Święte, abyście w nim odkryli orędzie dla was - poprzez moje przyjście". Matka Boża z Medziugorja wzywa, aby w domach codziennie czytać, a następnie wprowadzać w swoje życie treści Pisma św. Ważne, aby zostało ono umieszczone na widocznym i wybranym miejscu, aby pobudzało do czytania i modlitwy. Poprzez modlitwę oraz czytanie Biblii do naszych rodzin wejdzie Duch Święty, który nas odnowi. Tym sposobem staniemy się nauczycielami wiary w swojej rodzinie. Czytanie, życie słowem Pisma św. i modlitwa pomogą nam zrozumieć znaki tego czasu. Maryja podkreśliła, że dzięki Pismu św. możemy poznać, jak bardzo Bóg nas umiłował. Królowa Pokoju zachęca, aby czytać i rozważać to, co zostało napisane w Biblii o Jezusie i przekazywać te treści innym.

 

Istnieje związek pomiędzy treścią objawień medziugorskich a przesłaniem biblijnym. Pouczenia Królowej Pokoju ukierunkowują na Objawienie zawarte w Biblii, a sama tematyka orędzi jest często przypomnieniem ważnych prawd zawartych w Piśmie św.