Medziugorje - miejsce spotkania z Bogiem w modlitwie - Modlitwa Pańska - Ojcze nsz

 

Święć się Imię Twoje

      „Święć się Imię Twoje” jest pierwszą prośbą modlitwy Ojcze Nasz. Jak rozumieć te słowa? Czym jest świętość? Świętość jest przede wszystkim łaską, darem, radosną wspólnotą z Bogiem. To pełnia wiary i łaski, dostępność serca, które otwiera się na działanie Boga i Jego Ducha. Świętość jest miłością – rodzi się w miłości i realizuje w miłości wobec Boga i bliźnich. Miłość czyni nas podobnymi do Boga!

Medjugorje

 

     Jeśli miłość jest dążeniem woli ku rozpoznanemu dobru, szczęście składa się z posiadania dobra, które kochamy. Świętość jest stopniem w miłości. Dobroć nie jest niczym innym prócz miłości, którą chce się ofiarować drugiemu. Święty jest tym, który jest doskonały, wzniosły, który jest pełnią dobroci, łaski i miłości. Świętym jest ten, którego nie może dotknąć żadne zło, grzech, mrok, nic negatywnego. Możemy powiedzieć, że święty jest tylko Bóg. Kiedy Jezus uczy nas, abyśmy wyświęcali imię Boże, pragnie nas nauczyć, że Bóg jest najświętszy oraz, że zostaliśmy powołani, aby Go szanować i sławić, wychwalać i oddawać Mu cześć, i że sami będziemy święci. Jesteśmy stworzeni na chwałę Bożą. Modląc się „święć się Imię Twoje”, osobiście się uświęcamy i stajemy się przyjaciółmi Bożymi. To znaczy wierzyć, że On nas kocha. To znaczy przyjąć odkupienie i zbawienie. Tak uwalniamy się od grzechów i możemy żyć jak prawdziwe dzieci Boże. „Tak modlitwa, w której pragniemy i chcemy, aby wyświęcone było imię Boże, przemienia się w modlitwę, która nas wybawia, odkupuje i otwiera nam serce na przyjęcie wszystkiego, co ofiarowuje nam Bóg… Święć się Imię Twoje dlatego znaczy – niech się Twoje Imię w nas zrealizuje, aby było one w nas widoczne, i abyśmy tak w jednym imieniu, Bóg i ludzkość byli razem zjednoczeni…” (Tomislav Ivančić, A wy tak się módlcie!, str. 88.). Naszym powołaniem jest być świętymi. Dziękując Bogu za wszystko, sławiąc Go i wychwalając, to jest modląc się „święć się Imię Twoje”, jesteśmy na drodze do świętości. Dlatego wszystko co robimy, robimy w imię Boga i na Jego sławę i cześć. A to będzie wówczas również nasze zbawienie.