Darija Škunca Klanac do bp. Perića: Według Waszej analizy nawet Lourdes nie byłoby prawdziwe!

  Medziugorje

List do biskupa Ratko Pericia wysłała Darija Škunca Klanac, która badała fenomen Medziugorja już od samego początku i napisała o nim cztery książki. Jedną z ważniejszych była publikacja która powstała jako zapis rozmów utrwalonych na taśmach magnetofonowych podczas pierwszych dni objawień. Z tego materiału korzystali w swoich badaniach R. Laurentin, L. Rupčić, także J. Bubalo, S. Kralijević.

Po tym jak mostarsko-duvański biskup Ratko Perić powtórzył swoje stanowisko o Medziugorju i powiedział, że Matka Boża nie objawiała się tu i chodzi o manipulację widzących i księży, którzy pełnili tam służbę, list otwarty wysłała mu Darija Škunca Klanac, która badała fenomen Medziugorja już od samego początku. Przypomnijmy, że wg. bp Mostaru manipulacja ta trwa już od 35 lat gdzie liczba koncelebransów przekroczyła 42.000 w ciągu roku, a liczba wiernych rocznie dochodzi do dwóch i pół miliona. Ponadto liczba, nawróceń i uzdrowień fizycznych oraz duchowych już dawno przestała być policzalna.

 

Wasza Ekscelencjo Ojcze Biskupie,

Z uwagą przeczytałam Wasz najnowszy komunikat o Medziugorju. Czuję się zmuszona do napisania do Was listu otwartego, a przyczyna tego jest prosta - zjawisko objawień medziugorskich (ostatnie słowo piszę bez cudzysłowu), w szczególności z okresu pierwszych siedmiu dni badałam przez szereg lat. Przesłuchiwałam nagrania 18 rozmów od 27.06.1981 do 30.06.1981 r., kiedy ojciec Jozo Zovko i ojciec Viktor Kosir przesłuchiwali widzących. Wystrzegając się sensacyjności już od samych początków aż do teraz, do czego jako kobieta zwykle nie jestem skłonna, zawsze pozostawałam zdumiona i przekonana co do ich szczerych i prawdziwych wypowiedzi. Napisałam na ten temat cztery książki, będące wynikiem moich badań i świadectw, uparcie dążąc do tego, by obiektywnie i otwarcie zaapelować o koniecznie potrzebną analizę, bez której niczego nie można zrozumieć ani ocenić. (Proszę spojrzeć na moją stronę internetową www.comprendre-medjugorje.info

Jednak Wy, Ojcze Biskupie, wokół wspomnianych kwestii medziugorskich regularnie publicznie wygłaszacie teksty w taki sposób, jakby nie istniała jasna strona księżyca. Ojcze Biskupie, za późno na zabijanie Medziugorja z zamiarem zmącenia zdrowego sedna początków zdarzeń dotyczących objawień. Ono już tak urosło i wydało tyle dobrych owoców, że teraz wydaje się dziwne, tak jak gdyby dziecko nawet się nie urodziło, a już jest na oczach całego świata, rośnie i weszło w etap swego dojrzewania. Wy zaś, tak jakbyście chcieli, w chwili kiedy specjalny wysłannik papieski przybywa do Medziugorja, zadać mu śmiertelny cios. Wasz list opublikowany tuż przed przybyciem wysłannika papieskiego, działa natarczywie, niemal jakbyście czekali na niego z wiadomością: „Oto prawda o objawieniach medziugorskich; wszystko Wam powiedziałem i nie trzeba Wam niczego oglądać.” Nie zamierzam, Ojcze Biskupie, wchodzić z Wami w polemikę. Od początków swoich badań byłam za rozmową i selekcją, a nie za pustymi debatami. Nie robiłam tego nawet z największymi przeciwnikami Medziugorja, którzy współpracowali z Mostarskim Ordynariatem, ale ustalałam z nimi i realizowałam spotkania tutaj w Montrealu i we Francji. Specjalnie zaś, zm. ojcu Ivowi Sivriciu zaproponowałam swego czasu, abyśmy współpracowali w badaniach pierwszych dni objawień, a on kategorycznie odmówił. Szkoda, bo razem mogliśmy dojść do bardziej całościowych wyników. Ojciec Ivo wysunął tezę, że Medziugorje jest kopią Lourdes, gdyż podobno dzieci czytały jakąś książkę o Lourdes i od razu zaczęły te objawienia odgrywać. Kiedy zaś z bliska ujrzałam to podobieństwo do Lourdes, które i on zasadnie zauważył, a wówczas obrócił w dziecięcą zabawę, oddałam się zgłębianiu Lourdes i doszłam do tego, że naprawdę podobieństwo to jest zdumiewające. (Medjugorje, réponses aux objections, Daria Klanac, Éditions du Sarment, Paris, 2001, str. 109). To jeszcze bardziej utwierdziło mnie w moim przekonaniu o prawdziwości Medziugorja.

Tymczasem, zgodnie z Waszym sposobem myślenia, mogłabym zadać sobie pytanie jaka jest Matka Boża, która objawiała się w Lourdes? Z Waszej jednostronnej analizy, wnioskuję, że nawet Lourdes nie byłoby prawdziwe:

pierwszego dnia Matka Boża nic nie mówi, tylko potakuje głową i modli się z Bernadetą Chwała Ojcu i wtedy nagle znika; drugiego dnia Bernadeta kropi Matkę Bożą wodą święconą, Matka Boża uśmiecha się i zostaje. W Medziugorju było to trzeciego dnia. Trzeciego dnia Bernadeta prosi postać, aby powiedziała jej swoje imię. Matka Boża uśmiechnęła się i nie odpowiedziała.

Dziewiątego dnia, Bernadeta obmywa twarz w błocie i żuje trawę. Wszyscy, którzy to obserwują myślą, że oszalała. A z tego czynu popłynęła woda i dalej płynie. Potem pojawiło się około pięćdziesięciu fałszywych widzących. Matka Boża zaś wybrała miejsce, które nie było najodpowiedniejsze, które przed objawieniami było uważane za nieczyste, gdyż tu przyprowadzano świnie. I tak dalej.

Francuska Konferencja Biskupów poprosiła swego czasu teologa i mariologa Renéa Laurentina o zbadanie Loudes. Zrobił to i wydał na ten temat około 30 książek. Stał się autorytetem w kościele i na świecie. Francuscy biskupi nie mieli żadnych zastrzeżeń do jego pracy. Z Ojcem Laurentinem współpracowałam przez szereg lat. (Intimno pismo mojim hodočasnicima /Intymny list do moich pielgrzymów/, str. 38. Darija Škunca Klanac, Sakramento 2016.) On dodawał mi odwagi w moich badaniach i napisał przedmowę do francuskiego wydania mojej książki Na izvorima Međugorja /U źródeł Medziugorja/ (Aux sources de Medjugorje, Sciences et culture, Montreal 1998. (3e éditions 2014. www.comprendre-medjugorje.info). Choć nie we wszystkim się zgadzaliśmy, nie przeszkadzało nam to w kontynuowaniu pracy. A o Lourdes powiedział, obserwując dzisiaj zachowania wobec Medziugorja, że w naszych czasach, przeszłoby z trudem. Jednak, z pewnością i Wy czcicie Matką Bożą z Loudes, tak jak papieże i wszyscy wierni.

Tu nie ma miejsca na inne pokazywanie tej pedagogiki Matki Bożej z najmłodszymi. Zresztą, ani osoby mądre i rozsądne tego rodzaju mowy nie rozumieją. Przypominam tylko ponownie: o tym, co pisałam w swoich książkach. Ze względu na Wasz list, pełen uszczypliwości i jednostronności, pragnę rzucić tylko nieco światła na ciemną stronę Waszych oświadczeń. Wyróżnię część rozmów, które ojciec Jozo Zovko i ojciec Viktor Kosir w pierwszych siedmiu dniach prowadzili z Jakovem. Widzący Jakov był niewzruszenie przekonany i nieskończenie uradowany, że widzi Matkę Bożą.

Ojciec Zovko: A jesteś uradowany, że widziałeś Matkę Bożą?

Jakov: Jak nie mam być uradowany!?

(...)

Ojciec Kosir: Powiedz czy kiedykolwiek zapragnąłeś, żeby i Tobie Matka Boża tak się objawiła?

Jakov: No tak. A teraz mówię: "Nie byłoby mi żal teraz umrzeć kiedy widziałem Matkę Bożą"

Ojciec Kosir: Dobrze, ale czy ty kiedykolwiek miałeś nadzieję, powiedzmy, rok temu, albo pół roku temu?

Jakov: Nie miałem.

Ojciec Kosir: Nie miałeś nadziei, że mogłaby Ci się objawić Matka Boża, czy nawet o tym nie myślałeś?

Jakov: Nawet o tym nie wiedziałem.

Ojciec Kosir: Że może się objawić?

Jakov: Tak.

(...)

Ojciec Kosir: A co jeśli ci wieczorem przeszkodzą, nie dadzą Ci iść, mama lub ktoś inny?

Jakov: Kto mi przeszkodzi, kiedy ja chcę iść. Mnie ciągnie pragnienie by iść tam w górę.

Ojciec Kosir: A mama ci nie da?

Jakov: Nie może mnie zatrzymać. Ja pójdę.

Ojciec Kosir: Nie może?!

Ojciec Zovko: Jak byś jej powiedział?

Jakov: Powiedziałbym, mamo pójdę, nawet gdybyś mnie zabiła. Ty mnie zabij, pójdę znowu.

Ojciec Zovko: Wiem, ale kiedy Bóg mówi, abyś słuchał mamy. Co wtedy powiesz.

Jakov: Pójdę do Boga na wzgórze, do Matki Bożej na wzgórze i tyle.( 27. 6. 1981. Przed południem)

 

Ojciec Zovko: Ale kiedy jej nie widziałeś?

Jakov: Kogo?

Ojciec Zovko: Matki Bożej

Jakov: Widziałem Matkę Bożą! Jakby była przede mną, tak jak wy!

Ojcze Biskupie, macie te fragmenty na Waszej skopiowanej kasecie? Jeśli nie, mogę je Wam pożyczyć, abyśmy razem przesłuchali i obejrzeli. Skąd odwaga, Wasza Ekscelencjo, w tym dziesięcioletnim dziecku, że jest gotowe umrzeć za to co widzi? Ani trochę nie dał się zbić z tropu przed księżmi, który nieźle go maglowali, myśląc, że jest młody i łatwo można go wyprowadzić w pole. Podobne odpowiedzi dawali też inni widzący, mocno przekonani, że widzą Matkę Bożą.

Ivanka (30. 6. 1981.): Widzę Ją, tak jak Was, mówi ona do ojca Jozo, To nie jest kłamstwo.

Nie byłoby mi żal, że mnie zabiją, dlatego, że widziałam Matkę Bożą. Z chęcią poleciałabym do Niej (28. 6. 1981.).

Czy mi ktoś wierzy, czy nie, ja Ją widzę, wielebny, tak jak teraz z Wami tak stoję i opowiadam (28. 6. 1981.).

Mogłabym tak kontynuować cytując oryginalne fragmenty również pozostałych widzących, ale również to znajdziecie w moich książkach. A dopiero kiedy zaczęlibyśmy rozmowę o dobrych owocach, tu nie byłoby końca niezliczonym świadectwom. Liczne badania, przez szereg lat, światowych specjalistów (lekarzy, psychologów, psychiatrów, socjologów, antropologów, neurologów, fizyków, a i samych teologów), udowadniały obiektywność wydarzeń. Dlatego kończę: „Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-20). W tym rozumieniu zakończę słowami wysłannika papieskiego, z pewnością nieobciążonego i obiektywnego obserwatora, który 15 lutego tego roku podzielił się swoimi poglądami na temat Medziugorja z włoską La Fede Quotidiana, kiedy powiedział między innym:

 „Owoce wiary są według mnie pozytywne. Pod pojęciem owoce mam na myśli modlitwę różańcową, Adorację Eucharystyczną, post i pokutę, gdyż to wszystko pobudza rozwój wiary. W Medziugorju widzimy ludzi, który wracają do sakramentów, widzimy nawrócenia, zmiany stylu życia, uczestnictwo w liturgii eucharystycznej, spowiedzi, uzdrowienia i wszystko to dzieje się w Medziugorju. Nie możemy temu zaprzeczyć, ani pastoralnie tego zignorować.”


 

Oryginał tekstu:

Preuzvišeni oče biskupe,

S pažnjom sam pročitala Vaše najnovije priopćenje o Međugorju. Osjećam se ponukanom napisati Vam otvoreno pismo, a razlog je jednostavan: pojavu međugorskih ukazanja (potonju riječ pišem bez navodnika) proučavala sam niz godina, posebno iz razdoblja prvih sedam dana. Preslušavala sam snimke 18 razgovora, od 27. 6. 1981. do 30. 6. 1981., kada su fra Jozo Zovko i fra Viktor Kosir ispitivali vidioce. Čuvajući se senzacionalizma već od samih početaka pa sve do sada, čemu, kao žena, inače nisam sklona, uvijek sam ostajala zadivljena i uvjerena u njihove iskrene i istinite iskaze. Napisala sam četiri knjige na tu temu kao rezultat mojih istraživanja i svjedočenja, uporno u nastojanju da objektivno i otvoreno potaknem na nužno potrebno razlučivanje bez kojega se ništa ne može razumjeti ni vrednovati. (Vidi moje web stranice, www.comprendre-medjugorje.info)

Vi pak, oče biskupe, oko spomenutih međugorskih pitanja redovito izlazite u javnost s tekstovima na način kao da ne postoji svjetla strana mjeseca. Oče biskupe, prekasno je ubijati Međugorje s namjerom da se pomuti zdrava jezgra začetaka događaja ukazanja. Ono je toliko naraslo i donijelo dobrih plodova da sada ispada čudno kao da se dijete nije ni rodilo, a ono je tu pred očima cijeloga svijeta, ono raste i ušlo je u svoju fazu sazrijevanja. Vi, evo, kao da mu želite, u trenutku kada papin posebni izaslanik dolazi u Međugorje, dati smrtonosni udarac. Vaše pismo objavljeno baš pred dolazak papina izaslanika, djeluje nametljivo, skoro kao da ga želite dočekati s porukom: „Evo, to je istina o međugorskim ukazanjima; sve sam Vam ja rekao i nije Vam potrebno drugo gledati.“

Ne kanim, oče biskupe, s Vama ulaziti u polemiku. Od početaka svojih istraživanja bila sam za razgovor i razbor, ne za prazne rasprave. To nisam radila ni s najvećim protivnicima Međugorja, koji su surađivali s mostarskim Ordinarijatom, nego sam s njima dogovarala i ostvarivala susrete ovdje u Montrealu i u Francuskoj. Posebno sam, pak, svojevremeno pok. fra Ivu Sivriću ponudila da surađujemo u istraživanjima prvih dana ukazanja, što je on kategorički odbio. Šteta, jer smo mogli zajedno doći do potpunijih rezultata. Fra Ivo je zasnovao tezu da je Međugorje kopija Lurda, jer su navodno djeca čitala neku knjigu o Lurdu i odmah ušla u glumu tih ukazanja. Kada sam pak pobliže uvidjela tu sličnost s Lurdom, koju je i on utemeljeno uočio, pa onda pretvorio u dječju igru, ja sam se dala na proučavanje Lurda i došla do toga da je zaista sličnost zapanjujuća. (Medjugorje, réponses aux objections, Daria Klanac, Éditions du Sarment, Paris, 2001, str. 109) To me je još više učvrstilo u mom stavu o istinitosti Međugorja.

Međutim, po Vašem načinu razmišljanja, mogla bih se zapitati kakva je to Gospa koja se ukazivala u Lurdu. Po Vašoj jednostranoj analizi, zaključujem da ni Lurd ne bi bio istinit: prvi dan Gospa ništa ne govori, nego samo klima glavom i moli s Bernardicom Slava Ocu i onda naglo nestaje; drugi dan Bernardica škropi Gospu blagoslovljenom vodom, Gospa se nasmiješi i ostaje. U Međugorju je to bilo trećeg dana.

Trećeg dana Bernardica je upitala prikazu da joj kaže svoje ime. Gospa se nasmijala i nije odgovorila.

Devetog dana, Bernardica pere lice u blatu i žvače travu. Svi koji to promatraju misle da je poludjela. A iz tog čina potekla je voda i dalje teče. Potom se pojavilo pedesetak lažnih vidioca. Gospa nije baš izabrala ni najpogodnije mjesto koje se je prije ukazanja smatralo nečistim, jer se tu dovađalo svinje. I tako redom.

Francuska Biskupska konferencija svojedobno je zatražila od teologa i mariologa Renéa Laurentina da prouči Lurd. On je to i učinio i na tu temu izdao 30-ak knjiga. Postao je autoritet u crkvi i u svijetu. Francuski biskupi nisu imali nikakav prigovor na njegov rad.

S Ocem Laurentinom surađivala sam dugi niz godina. (Intimno pismo mojim hodočasnicima, str. 38. Darija Škunca Klanac, Sakramento 2016.) On me je hrabrio u mojim istraživanjima i napisao predgovor za francusko izdanje moje knjige Na izvorima Međugorja (Aux sources de Medjugorje, Sciences et culture, Montreal 1998. (3e éditions 2014. www.comprendre-medjugorje.info). Premda se u svemu nismo slagali, nije nam smetalo da nastavimo radom. A za Lurd je kazao, promatrajući danas ponašanje prema Međugorju, da bi teško Lurd prošao u naše vrijeme. Ipak, zacijelo i Vi štujete Gospu Lurdsku, kao i pape i sav vjerni puk.

Ovdje nije mjesto za dugo izlaganje o toj Gospinoj pedagogiji s malenima. Uostalom, mudri i umni tu vrstu govora ni ne razumiju. Samo ponovno podsjećam: o tome sam pisala u svojim knjigama. S obzirom pak na Vaše pismo, puno zajedljivosti i jednostranosti, želim unijeti samo malo svjetla u tamnu stranu Vaših izjava. Izdvojit ću dio iz razgovora koji su fra Jozo Zovko i fra Viktor Kosir vodili s Jakovom prvih sedam dana. Vidjelac Jakov bio je nepokolebljivo uvjeren i beskrajno radostan da vidi Gospu.

Fra Zovko: A jesi li radostan da si vidio Gospu?

Jakov: Kako neću biti radostan!?

 

Fra Kosir: Reci, je l'si ti ikad poželio da se oće meni ovako Gospa ukazat

Jakov: Pa jesam. A sad kažem, ja sam reka: «Sad da umrem, ne bi mi bilo žao kad sam Gospu vidio.»

Fra Kosir: Dobro to, ali jesi l'se ti ikad nadao, recimo, prije godinu dana ili prije po godine?

Jakov: Nisam ništa.

Fra Kosir: Nisi se nadao da bi ti se mogla Gospa ukazat, nisi to ni mislio?

Jakov: Nisam to ni zna.

Fra Kosir: Da se može ukazat?

Jakov : Da.

 

Fra Kosir: A što da te večers smetu, da ti ne dadu ić, mama ili netko drugi?

Jakov: Ko će mene smetat kad ja oću ić. Mene oni vuče želja ić gori.

Fra Kosir: A mama ti ne dadne?

Jakov: Ne more me zaustavit. Ja oću.

Fra Kosir: Ne more?!

Fra Zovko: Kako bi joj reko?

Jakov: Ja bi reko mama ja ću ić pa ti me bila ubila. Ti me ubi, ja ću ić opet.

Fra Zovko: Znam, ali kad Bog kaže da slušaš mamu. Što ćeš onda kazat.

Jakov: Ja ću ić Bogu gori, Gospi ću ić gori i eto.( 27. 6. 1981. Prije podne)

 

Fra Zovko: Ali kad nisi je vidio?

Jakov: Koga?

Fra Zovko: Gospu.

Jakov: Vidio sam ja Gospu! Kao da je pred menom, evo, ko vi!

Oče biskupe, imate li ove odlomke u Vašem prijepisu kasete? Ako ne, mogu Vam ih posuditi da zajedno preslušamo i pogledamo. Otkud odvažnost, preuzvišeni, tom djetetu od deset godina da je spreman umrijeti za ono što vidi. Nije se nimalo dao zbuniti pred svećenicima koji su ga dobro rešetali misleći da je mlad te da ga se lako može omesti. Slične su odgovore davali i drugi vidioci, čvrsti u uvjerenju da vide Gospu.

Ivanka (30. 6. 1981.): Vidim je ko i Vas, kaže ona fra Jozi, To nije laž.

Ne bi mi bilo žao da me i ubiju zato što sam vidjela Gospu. Rado bi odletjela k njoj ( 28. 6. 1981.).

Vjerovao ko ili ne, ja nju vidim, velečasni, kao da sa Vama ovako stojim i pričam (28. 6. 1981.).

Tako bih mogla nastaviti citirajući izvorno i sve ostale vidioce, ali i to ćete naći u mojim knjigama. A tek kada bismo započeli razgovor o dobrim plodovima, tu ne bi bilo kraja bezbrojnim svjedočanstvima. Brojna ispitivanja, kroz dugi niz godina, svjetskih stručnjaka (liječnika, psihologa, psihijatra, sociologa, antropologa, neurologa, fizičara pa i samih teologa), dokazivala su objektivnost događanja. Zato završavam: „Po plodovima ćete ih njihovima prepoznati“ (Mt 7, 15-20). U tom smislu završit ću s riječima papina poslanika, zacijelo neopterećenoga i objektivnoga promatrača, koji je svoje poglede o Međugorju podijelio za talijansku La Fede Quotidiana 15. veljače ove godine, kad je, između ostaloga kazao:

“Plodovi vjere su po meni pozitivni. Pod plodove mislim na molitvu krunice, euharistijsko klanjanje, post i pokoru jer to sve potiče razvoj vjere. U Međugorju vidimo ljude koji se vraćaju sakramentima, vidimo obraćenja, promjene u načinu življenja, sudjelovanja u euharistijskom slavlju, ispovijedi, ozdravljenja i to se sve događa u Međugorju. To ne možemo zanijekati niti ignorirati pastoralno."