Kolejne nierzetelności dotyczące Medziugorja

     Nuncjusz apostolski Stanów Zjednoczonych, Marco Maria Viganò, na prośbę prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, arcybiskupa Gerharda Ludwiga Müllera, wystosował do biskupów amerykańskich list, dotyczący spotkań z widzącym z Medziugorja, Ivanem Dragićevićem, zamieszkałym w Ameryce. W zeszłym tygodniu zaczęło krążyć w przestrzeni wirtualnej pismo z dnia 21 października 2013 r., skierowane do Episkopatu amerykańskiego.

  • medjugorjeletter

     6 listopada 2013 r. portal Fronda.pl opublikował wiadomość zatytułowaną „Watykan po raz koleiny ostrzega przez Medjugorie” i zamieścił kopię pisma z 21 października 2013 r. Niestety, autor wiadomości, nie zagłębił się w pełne stanowisko Kościoła odnośnie fenomenu Medziugorja by wyjaśnić je internautom, lecz podpierając się „niedokończonym cytatem przez Nuncjusza”, postawił wydarzenia z Medziugorja w negatywnym świetle. Warto jednak mieć nadzieję, że nie było to celowe działanie lecz zwyczajny pośpiech, jak to się zdarza przy publikacji dużej ilości artykułów na portalach.

  • 1fronda

Profil papieża Franciszka na platformie Facebook wyjaśnia:

     W tekście czytamy, że Kościół zawiesza swój osąd na temat objawień maryjnych, w trakcie trwania procesu ich oceny.

Nuncjusz podkreśla, że nie można organizować spotkań, podczas których wiarygodność objawień byłaby “podawana za pewnik” przez Kościół. Widzący Ivan Dragićević może nadal uczestniczyć w spotkaniach publicznych, pod warunkiem, że będą przestrzegane wskazania przypomniane przez nuncjaturę.

Do Wielebnego Prałata Jenkinsa,

Piszę do Księdza z polecenia Jego Ekscelencji Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, który prosi, aby biskupi Stanów Zjednoczonych zostali pouczeni po raz kolejny o następujących faktach (w odniesieniu do mojego pisma z 27 lutego 2013, noszącego ten sam numer protokołu). Otóż, Jego Ekscelencja pragnie poinformować biskupów, iż jeden z tak zwanych widzących z Medziugorja, Pan Ivan Dragićević, będzie obecny na kilku spotkaniach, w kilku parafiach na terenie kraju, gdzie przedstawi fakty dotyczące fenomenu Medziugorja. Zapowiedziano również, że Pan Dragićević będzie miał “objawienia” podczas tychże spotkań.

Jak Ksiądz dobrze wie, Kongregacja Nauki Wiary bada niektóre aspekty doktrynalne i dyscyplinarne fenomenu Medziugorja. Z tej właśnie przyczyny Kongregacja stwierdziła, że w odniesieniu do wiarygodności tychże “objawień”, wszyscy powinni przyjąć oświadczenie z 10 kwietnia 1991 r., wydane przez biskupów byłej Jugosławii, które mówi: «W oparciu o rezultaty dotychczasowych badań, nie jest możliwe stwierdzenie objawień o charakterze nadprzyrodzonym». Z tego wynika, że osoby duchowne oraz wierni nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, konferencjach lub publicznych nabożeństwach, podczas których wiarygodność tych „objawień” byłaby podawana za pewnik. Zatem, aby uniknąć skandali i zamieszania, arcybiskup Müller wymaga, aby biskupi zostali powiadomieni o tym przypadku jak najszybciej.

Korzystam z okazji, aby przekazać wyrazy szacunku

Szczerze oddany w Chrystusie

 

     Odnosząc się do w/w listu Nuncjusza apostolskiego wystosowanego do biskupów amerykańskich wyjaśnijmy dalej, że Nuncjusz przypomniał biskupom o stanowisku Kościoła wobec fenomenu Medziugorja, ujmując w nim także cytat z zadarskiego oświadczenia - jedynego jakie obowiązuje.

     Warto zwrócić uwagę, że w liście jest ujęty jedynie wybrany fragment wyjęty z pierwszego zdania występującego w oświadczeniu, a które brzmi: non constat de supernaturalitate. Oznacza to, że na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań nie można jednoznacznie stwierdzić charakteru nadprzyrodzonego zjawisk zachodzących w Medziugorju, ale nie wyklucza się, że zjawiska te mogą mieć taki właśnie charakter.

     Zaznaczał to także wcześniej watykanista Andrea Tornieli w swojej relacji z audiencji przewodniczącego Watykańskiej Komisji ds. Medziugorja, kardynała Ruiniego u Ojca świętego, gdy przesłuchano wszystkich widzących. (zob. artykuł)

Warto dodać, że:

     Drugie zdanie oświadczenia zadarskiego kontynuuje logikę pierwszego i mówi, że nie są dozwolone oficjalne pielgrzymki do Medziugorja, czyli te, które rozumiane są jako pochodzące z ramienia Kościoła.
     W trzecim mówi się, że licznym pielgrzymom odwiedzającym Medziugorje, a którym nie jest to zabronione, należy zapewnić opiekę duchową.

     Na marginesie można przypomnieć, że w Dniach Maryjnych w Watykanie (12 i 13 października 2013 r.) Mszę świętą, której przewodniczył Ojciec święty Franciszek, koncelebrował proboszcz parafii Medziugorje o. Marinko Šakota.

     Papież zapraszając przedstawicieli sanktuariów maryjnych oficjalnie uznanych przez Kościół, zaprosił także przedstawicieli parafii Medziugorje.

  • papamedjugorje

      „Wrażenia przywiezione z Watykanu są fantastyczne i niezapomniane. Spotkanie z Papieżem Franciszkiem to jedyne i niepowtarzalne w swoim rodzaju doświadczenie. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w Dniach Maryjnych w Watykanie” – powiedział Dragan Vasilj, Przewodniczący Lokalnego Urzędu Administracji w Medziugorju.

  • medjugorierzym