Wybrane rodzaje błędów w publikacji Doroty Rafalskiej

 

Uwaga wstępna

 

Często w analizowanych fragmentach książki Doroty Rafalskiej Medjugorje: prawda czy fałsz? (Lublin 2003) występuje jednocześnie kilka różnych rodzajów błędów. Wybrany przykład zasadniczo będzie koncentrować się tylko na jednym z nich, pozostałe będą tylko sygnalizowane. Poniższy wykaz nie zawiera wszystkich rodzajów błędów, lecz tylko najważniejsze. Najpierw wskazane zostaną te, które są związane z eklezjalnym charakterem teologii jako dyscypliny sui generis (Pastores dabo vobis 53-55), a później te, które odnoszą się do zasad pracy naukowej jakimi są: obiektywność, źródłowość, ścisłość, wszechstronność (zob. np. W. Kwiatkowski, Metoda myślenia naukowego, Studia Theologica Varsaviensia 1(1963) f. 1). Poniższe, a także i inne braki analizowanej publikacji są omówione dokładniej w mojej książce wydanej przez pijarów w Krakowie pt: O objawieniach w Medziugorju. W kontekście błędów pracy Doroty Rafalskiej „Medjugorje: prawda czy fałsz”?