JE José Luís Azcona Hermoso

 

     José Luís Azcona Hermoso, O.A.R.: augustianin urodzony w Pampelunie w Hiszpanii, biskup diecezji Marajó, regionu misyjnego w Brazylii, na święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wybrał się na prywatną pielgrzymkę do Medziugorja Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie, gdzie napisał doktorat z teologii moralnej. Dwa razy pełnił funkcję prowincjała zakonu augustianów i od roku 1987 jest biskupem w rejonie amazońskim. Powierzchnia diecezji-prałatury Marajó równa jest powierzchni Portugalii. Zamieszkuje ją około 260 tysięcy ludzi, z czego około 230 tysięcy to katolicy, lecz służy im zaledwie 15 księży.

  Na pytanie o to kiedy i jak biskup Azcona usłyszał o Medziugorju, odpowiedział:

Znam osoby z północnej Brazylii, profesorów, przemysłowców, którzy byli ateistami, ale nawrócili się w Medziugorju jakieś 15 lat temu. Dziś codziennie chodzą na Mszę świętą i biorą aktywny udział w życiu Kościoła. Jest wielka różnica pomiędzy pielgrzymami do Medziugorja, a tymi udającymi się do innych miejsc. Doświadczenie Medziugorja to doświadczenie nawrócenia. O innych miejscach pielgrzymi wyrażają się w różny sposób. Tu zaś zmienia się życie. Widziałem autentyczność nawróceń z Medziugorja. Powodem mojego przyjazdu, nadziei, łaski, którą pragnę tu otrzymać jest moje osobiste nawrócenie, pogłębienie tego nawrócenia.

Odnosząc się do znaczenia Medziugorja, przesłań Gospy, biskup. Azcona powiedział:

Myślę, że pierwszym przesłaniem jest nawrócenie. Wszystko wypływa z nawrócenia: zmiany społeczne, życie w zgodzie z Bogiem, z najbliższymi, z naturą, z otoczeniem. Życie wieczne. Jezus przychodzi, przygotujmy się! Jako ksiądz, jako biskup, następca Apostołów chcę powiedzieć: "Moi drodzy bracia katolicy, weźcie z odwagą i radością Krzyż Jezusa, bo w Nim jest ocalenie i radość. Gospa pragnie tego dla nas wszystkich. Sobór stwierdza, że prawdziwe oddanie się Madonnie wiedzie ku Chrystusowi, Jezusowi ukrzyżowanemu, a tym samym ku miłości i Ojcu."