JE Jean Claude Rembanga

 

     W połowie sierpnia z prywatną wizytą do Medziugorja przybył JE Jean-Claude Rembanga, biskup Bambari w Republice Środkowej Afryki. Przyłączył się do grupy pielgrzymów francuskich przybyłych z Paryża. Jego diecezja liczy około 100 000 katolików rozproszonych na 173 000 m2, a służy tam tylko 20 kapłanów. Biskup Rembanga powiedział, iż przybył do Medziugorja "...prosić Matkę Bożą, by pomogła mojej diecezji, zgodnie z wolą Bożą..."

 

Bulletin nr 166, 26 września 2001