Żywot świętego Józefa

 

Ukazała się publikacja zaliczana do dzieł wielkich mistyków pt. „Żywot świętego Józefa”. Jest to jedyna pozycja będąca owocem lokucji, w której autorka s. Maria Cecylia Baij przedstawia życie Oblubieńca Matki Bożej. W maju 2020 r. zostało zakończone tłumaczenie książki na język polski. Swoim stylem treści przypomina książkę Mistyczne Miasto Boże, przedstawiającą życie Najświętszej Maryi Dziewicy. Książkę można nabyć u Ojców Misjonarzy Montfortanów: http://montfortanie.pl  dzwoniąc pod numer tel. +48 34-367-16-24  (książka w twardej oprawie i przystępnej cenie)

Fragment książki dostępny na naszej stronie: Link

O autorce:

S.  Maria  Cecilia  Baij  OSB  urodziła  się  w  Montefiascone  4  stycznia  1694  roku.  Wstąpiła  do  klasztoru  benedyktynek  w Montefiascone 12 kwietnia 1713 roku. Była mistrzynią nowicjatu i wikariuszką, a następnie 10 lipca 1743 roku została wybrana  na  opatkę.  Pełniła  tę  funkcję  niemal  nieprzerwanie  przez  dwadzieścia  lat.  Jak  wszyscy  mistycy,  przeszła  przez  wszelkiego  rodzaju  oschłości,  próby  i  trudności  zewnętrzne,  zawsze wychodząc z nich zwycięsko, z wielką pokorą i samozaparciem,  co  samo  w  sobie  przemawia  za  szczerością  jej  dzieł. Zmarła w wieku 71 lat, 6 stycznia 1766 roku. Chrystus cierpiący chciał włączyć ją za jej życia w swoją Mękę i w tym celu oczyścił jej serce poprzez ciężkie próby, czyniąc ją godną przyjęcia nadzwyczajnych łask. Doniosłe dzieła pozostawione nam przez Sługę Bożą, napisane z Bożego natchnienia, czynią ją apostołką i wysłanniczką miłości Bożej, jak również wielką mistyczką XVIII wieku. Na szczególną  uwagę  zasługują  trzy  napisane  przez  nią  księgi,  uznawane za kamienie milowe w historii mistyki wszech cza-sów: „Życie wewnętrzne Jezusa Chrystusa”, „Żywot świętego Józefa” i „Życie wewnętrzne świętego Jana Chrzciciela”, będące owocem lokucji wewnętrznych, które otrzymywała pobożna mniszka.  Wiernie  je  zapisywała,  posłuszna  woli  spowiednika.  Pierwsze wydanie „Żywot świętego Józefa” ukazało się w roku 1921. Opracował je i przedstawił mons. Bergamaschi, ówczesny  dyrektor  Regionalnego  Seminarium w  Montefiascone,  uważny badacz dzieł Sługi Bożej. Zachęciły go do tego wybitne, żyjące w tamtych czasach osobistości – m.in. Benedykt XV, który  przekazał  mu  środki  niezbędne  do  publikacji  i  któremu  zadedykowane  zostało  to  dzieło,  oraz  opat  bazyliki  świętego  Pawła  za  Murami,  przyszły  kardynał  Schuster,  który  miał  w przyszłości zostać wyniesiony do chwały ołtarzy.