Słowa specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej do parafii Medziugorje

Abp. Henryk Hoser w Medziugorju

Ks. abp. Henryk Hoser, specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej do parafii Medziugorje, w kościele parafialnym św. Jakuba, z okazji swego przyjazdu zwrócił się do zebranych następującymi słowami:

„Znajdujemy się w miejscu, w którym gromadzi się mnóstwo pielgrzymów. Wszyscy razem modlimy się o wstawiennictwo Matki Bożej, aby otworzyła nasze serca na łaskę Bożą. Aby na łaskę Bożą otworzyła również nasze umysły, aby otworzyła je na łaskę, naukę kościoła i Słowo Boże. Naszym życiem jest Duch Święty, a On jest duszą Kościoła. Szukamy Bożej prawdy, Bożej prawdy o sobie samych, szukamy również Bożej prawdy o człowieku. To miejsce modlitwy jest teraz znane na całym świecie. Ojca Świętego bardzo interesuje rozwój pobożności ludu, która tutaj ma miejsce. Jest to też część mojej misji – ocenić duszpasterstwo tego miejsca oraz zaproponować wytyczne, które powinny być w przyszłości realizowane. Przybywam z kraju, który krzewi wyjątkową pobożność wobec Matki Bożej. Maryja jest Królową Polski. Życzę wam wszystkim, abyście uczynili z Maryi Królową swego życia. Na teraz to tyle.”, powiedział arcybiskup Hoser, udzielając wszystkim Bożego błogosławieństwa.