Specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej dotarł do Medziugorja

Abp. Henryk Hoser

 

Po Sarajewie i Mostarze, specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej do parafii w Medziugorju, ks. prałat Henryk Hoser, w towarzystwie prowincjała Hercegowińskiej Prowincji Franciszkańskiej ojca Miljenka Šteke, dotarł również do Medziugorja.

W środę 29 marca, w godzinach popołudniowych, przed domem parafialnym przywitali go ojciec Marinko Šakota, medziugorski proboszcz, bracia franciszkanie, siostry franciszkanki pełniące służbę w Medziugorju oraz zebrani parafianie i pielgrzymi. Dzieci z parafii w Medziugorju wręczyły mu również kwiaty. Następnie, ks. prałat Hoser skierował się do kościoła parafialnego św. Jakuba, gdzie spędził jakiś czas na modlitwie, kierując następnie słowa podziękowania do wszystkich, którzy przywitali go w Medziugorju oraz udzielił wszystkim obecnym Bożego błogosławieństwa. Ks. prałat Hoser rozpoczyna tym samym swoje posłannictwo, powierzone mu przez Papieża Franciszka. Przypomnijmy, 11 lutego 2017 Ojciec Święty zobowiązał ks. prałata Henryka Hosera, arcybiskupa Warszawy-Pragi (Polska), aby odwiedził Medziugorje jako specjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej. Celem tego posłannictwa jest zdobycie jak największej wiedzy o sytuacji pastoralnej tego miejsca, a przede wszystkim o potrzebach wiernych przybywających tam na pielgrzymki, a następnie zasugerowanie możliwych inicjatyw pastoralnych na przyszłość. Posłannictwo ma zatem wyłącznie charakter pastoralny.