Abp. Henryk Hoser - Mediugorje - misja ponad konfliktami

Komentarz do ostatniej publikacji bp. Ratka Perića

Nie sposób nie zwrócić uwagi gdy po raz kolejny z przykrością widzi się sprzeciw biskupa miejsca wobec woli Watykanu by ocena wiarygodności objawień leżała wyłącznie po stronie Stolicy Apostolskiej. Ta bowiem przekazała już wynik swoich prac papieżowi Franciszkowi. Niezrozumiałe jest to, że biskup miejsca wyprzedza swoją opinią ekspertów Komisji Watykańskiej, do której nie został powołany nawet jako członek, a wie dobrze o tym, że ocena wiarygodności objawień nie należy do niego. Zaznaczał to już wcześniej (przed badaniami Komisji Watykańskiej) kardynał Tarsicio Bertone, (były Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej) w liście skierowanym do bp. Gilberta Aubry (Saint Denis de la Reunion) 26 maja 1998 roku (PR. Nr 154/81 - 06419). Również podkreślił ten fakt w swojej książce "Ostatnia wizjonerka z Fatimy", opatrzonej przedmową Ojca świętego, Benedykta XVI:

"Oświadczenia biskupa Mostaru wyrażają jego własną opinię i nie są ostatecznym oraz oficjalnym orzeczeniem Kościoła; natomiast wspomniane zadarskie oświadczenie biskupów byłej Jugosławii pozostawia otwartą furtkę do dalszych badań objawień w Medjugorje, trzeba zatem prowadzić nadal ich weryfikację. Tymczasem dozwolone są prywatne pielgrzymki wiernych z opieką duszpasterską; wreszcie, katolicy mogą pielgrzymować do sanktuarium maryjnego w Medjugorje, gdzie wyznają swą wiarę we wszystkich formach kultu."

Czy objawienia w Lourdes i Fatimie były prawdziwe zdaniem bp. Ratko Perića?

Wobec podobnej różnicy w ocenie fenomenu Medziugorja, decyzja Kościoła, że sprawą medziugorskich objawień zajęła się Stolica Apostolska, a nie Ordynariusz miejsca, była jak najbardziej słuszna. Opinii biskupa Perića nie można by było potraktować jako obiektywnej skoro prywatnie biskup ten nie wierzy nawet w objawienia już uznane przez Kościół, jak te z Lourdes czy Fatimy. Świadczy o tym choćby rozmowa o. Slavko Barbarića ze znanym teologiem ks. dr. Johnem Chisholmem. Wypowiedź tę możemy przeczytać na 300-tnej stronie II tomu książki zawierającej zbiór różnych wypowiedzi stricte dotyczących Medziugorja, między innymi wypowiedzi hierarchów kościoła pt.: O. Slavko Barbarić OFM, rozmowy Spotkania i przeżycia w Medziugorju.

"-Na pewno spotkał ksiądz biskupa miejsca Ratka Perića?

Spotkałem go w zeszłym roku. Powiedziałem mu dlaczego jestem w Medziugorju i opowiedziałem swoje przeżycia i to, co słyszałem od innych. Jego reakcja na wszystko była negatywna. On odrzuca wszystko co jest związane z Medziugorjem. (...) nie chciałem z nim dłużej rozmawiać, gdyż odczułem, że nie jest to dobry pomysł. Pytałem czy wierzy w Lourdes i Fatimę. Odpowiedział negatywnie."