80 rocznica wzniesienia krzyża na Križevacu

Križevac

W tym roku, 16 marca mija 80 lat od zakończenia budowy krzyża na górze Križevac. Medziugorscy parafianie swój los, los swoich rodzin i swojej parafii połączyli z Chrystusem i krzyżem. Całą swoją miłość do Chrystusa ukrzyżowanego zawarli w liczącym 14 metrów betonowym krzyżu na górze Šipovac. Wznieśli krzyż z zamiarem, aby każdy człowiek, pielgrzym wjeżdżając do parafii widział główny znak ludzi, którzy tu mieszkają. Krzyż został wzniesiony z okazji 1900. rocznicy śmierci Chrystusa. W ten sposób mieszkańcy chcieli wyrazić swoją przynależność do Chrystusa i Kościoła. Całymi dniami mieszkańcy parafii własnymi rękoma, wnosili potrzebny materiał przedzierając się przez trudnodostępne ścieżki na stromym Šipovacu. Na koniec 16 marca 1934 roku odbyła się Msza święta i krzyż został pobłogosławiony. W krzyż wmurowano relikwie Krzyża Chrystusa otrzymane z Rzymu. Wtedy zmieniono nazwę góry Šipovac na Križevac. Plan krzyża-pamiątki opracował inżynier Šimun Boras z Mostaru, a nad wykonaniem projektu czuwał Ante Dugandžić-Redžo z Medziugorja. Już w następnym roku 12 kwietnia miała miejsce procesja pokutna na Križevac i po niej została odprawiona Msza święta. We wrześniu 1935 roku na Križevacu obchodzono święto Podwyższenia Krzyża Świętego, zgodnie z postanowieniem biskupa miejsca ojca Alojzego Mišicia. W ciągu ostatnich 30 lat góra Križevac stała się miejscem, które obowiązkowo odwiedzają pielgrzymi przybywający do Medziugorja. W każdy piątek po popołudniu parafianie wraz z pielgrzymami regularnie uczestniczą w Drodze Krzyżowej odprawianej na Križevcu.