Moje kapłańskie powołanie jest owocem Medziugorja

 Medjugorje

Ksiądz Wayne Weldschidt, pochodzący z Republiki Południowej Afryki przyjechał do Medziugorja po raz trzeci. Powiedział nam, że jego powołanie kapłańskie jest owocem Medziugorja. Opiekuje się on sanktuarium maryjnym w Gorme w Afryce i dostrzega duże podobieństwo między orędziami, które tam kierowała Matka Boża przedstawiając się jako Tabernakulum Najwyższego i orędziami Matki Bożej Królowej Pokoju z Medziugorja.

Pewna książka o Medziugorju zmieniła jego życie, od tego momentu jego wizyty w Medziugorju są niczym powrót do domu:

„Uważam, że jest to błogosławione miejsce i miejsce pełne łaski. Przyjaciel mojej rodziny dał mi książkę, o Medziugorju i to był dla mnie początek poznawania Medziugorja. Przeczytałem ją i dosłownie w tej samej chwili kiedy skończyłem czytanie poczułem powołanie kapłańskie. Wtedy nie rozumiałem, że to jest powołanie, ale powiedziałem „tak” całym moim sercem. Dopiero później zrozumiałem co to znaczy. Przyjechałem tu by podziękować Bogu i Matce Bożej za to, że jestem księdzem, podziękować za wszystkich pielgrzymów i wszystko co tu przeżyłem.”

Podkreślił, że Medziugorje zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. To jest miejsce, w którym jego doświadczenie kapłańskie się pogłębia, gdzie korzysta z łask:

„Za każdym razem kiedy tu przyjeżdżam korzystam z pobytu na wiele sposobów i wracam do domu z nowymi wskazówkami co do mojego kapłaństwa, mojej wiary i mojego własnego rozwoju”