Ostatnie wezwanie

 

 

Najnowszy film o objawieniach Matki Bożej w Medziugorju Macieja Bodasińskiego i Leszka Dokowicza - twórców filmów "Ja Jestem", "Duch" i Egzorcyzmy Annelise Michel". Film dostępny w sprzedaży od 1 grudnia 2013 r.

 

Ostatnie wezwanie

Bóg przysyła ją na świat, by jeszcze raz, jeszcze wyraźniej, wezwała nas do nawrócenia.

Matka Boża przychodzi w ten sposób na ziemię, by ukazać swoją nieprawdopodobną miłość, pokonać strach, pomóc w codziennej walce z grzechem, umocnić kapłanów, uzdrowić obolałe dusze i ciała.

Najważniejszym przesłaniem filmu jest wezwanie do jak najlepszego wykorzystania czasu, który nam pozostał, do życia w łasce uświęcającej i głębokiej relacji z Bogiem, do życia w ewangelicznej gotowości na powtórne przyjście Pana.

więcej informacji na oficjalnej stronie twórców filmu: ostatniewezwanie.pl